Hatice TURAN

Hayatın Farzı On İki: Altısı Dışından Altısı İçinden

Hayat bir karışım gibidir. Yaşadığımız her hadise, tanıştığımız her insan, temas ettiğimiz her eşya, kokladığımız her çiçek, kısacası her şey bu karışımın içeriğindeki oranı değiştirir.

Tercih Bizim: Ya Duâ Edilmek Ya da Lânet…

Resûlullah (sas)’ın örnek alınışı, O’nun taklit edilmesi demek değildir. Nitekim Kur’ân-ı Kerim, atalar dinini tefekkür etmeksizin taklit eden müşriklerin bu tavrının yanlışlığını sürekli vurgulamak suretiyle, âdeta müminlere, taklitten kaçınmaları gerektiğini ima etmiştir.

Sağ Elime Güneşi, Sol Elime Ay’ı Verseler…

“Ben, nefsimin hoşuna giden ve “sıratı müstekîm” üzere olmama engel olan vereceğiniz ücreti değil, sizin elinizde bulunanlar da dâhil her şeyin sahibi olan ve tasarrufu elinde bulunduran Allah’ın lütfedeceği o büyük karşılığı bekliyorum.

Hiç Bilmeyenlerle Yanlış Bilenler Bir Olur mu?

Müslümanlar, Hz. Peygamber’in vefatının ardından Allah’ın va’zettiği hükümlere aykırı bir takım hükümler ihdas etmek suretiyle dini yaşanılır olmaktan çıkarmışlardır.

Suyunu Taştan Çıkaranların Hikâyesi

Hac sonrası merak ediyorsun: Haccın makbul mü? Hayatına bir bak: Allah ile araya giren unsurlar temizlenmiş mi? Yoksa hiçbir değişiklik yok mu, “Hacı” unvanını almaktan gayrı?

Yâ Hû: Dervişin Zikri Ne ise Fikri O Olmalı

Zikr” kelimesi ve türevleri (mezkûr, zikrâ, tezekkür, tezkira, zekera…) Kur’ân-ı Kerim’de 292 yerde geçer. İslâmî kavramlardan, anlamı en çok daraltılanlardan biri de “zikir”dir. Zira bu kavram çok geniş bir anlama ve muhtevaya sahip olduğu halde, neredeyse tek anlama indirgenmiştir.

Kur’ân-ı Kerim’de Hz. Muhammed – I

Kitab’a uymak, O’nu getiren, O’ndan beslenen ve Hz.Aişe’nin ifadesiyle “ayaklı Kur’ân” olan Resûl’e itaat ile mümkün. (3/132, 8/20, 24/56, 4/80 ) Allah’ın bizi sevmesi; günahlarımızı bağışlaması; (3/31-32)

Kur’ân-ı Kerim’de Hz. Muhammed – II

Hz. Muhammed’i Kur’ân-ı Kerim’de araştırmak isteyenlerin, bir kısım âyetlere bakarak O’nu tanımayı hedeflemesi eksik bir çalışma olacaktır. Kur’ân’ın her bir âyeti, Hz. Muhammed’i model olarak inşa etmek suretiyle, O’nu örnek göstermiştir.

Vefa Borcumuz: Salât

Kralın biri susamış ve su istemiş. Saray erkânında muhafızlar, şairler, dalkavuklar, medyumlar, müneccimler, kâhinler, din adamları bulunuyormuş. Krallarını, geniş bir halka oluşturmuş vaziyette ayakta dinliyorlarmış.

Muhabbetle Kalın – I

Resûlullah (sas), Allah’ı ve Resûlü’nü her şeyden çok sevmeyi, imanın şartı olarak saymıştır. Ebû Rezîn el-Akîl, kendisine: “Ey Allah’ın elçisi, iman nedir?” diye sorunca: “Allah ve Resûlü’nün, sana, her şeyden daha sevgili olmasıdır.” buyurmuştur.
RSS - Hatice TURAN beslemesine abone olun.