Tevhid Önderleri Peygamberler Tarihi-I

Kitabın Önsözünden Bir Bölüm

Peygamberler insanların öncüleri ve rehberleridir. Onlar, Rablerine kavuşmak isteyen mü’minlerin en güzel örnekleridir. Şu kirlenmiş dünyada tertemiz kalabilmenin mücadelesini verenlerdir. Onlar, bizzat Allah tarafından korunmuşlardır. Allah’ın razı olduğu kimseler ancak bu peygamberlerin yolunu takip edenlerdir.

Peygamber kıssalarını sadece, geçmişte olmuş bitmiş heyecan verici hikâyeler olarak okumamalıyız. Bu kıssalarda geçen peygamberlerin şahsiyetlerinden ve mücadelelerinden; ayrıca geçmiş toplumların tutumlarından hayatımıza istikamet verecek dersler çıkarmalıyız. Sözlerin en güzeli olan Kur’ân’da onların kıssalarının yer almasının hikmeti de budur.

Unutmamalıyız ki, geçmişte olmuş bitmiş gibi görünen hadiseler bugün de benzerleriyle yaşanmaktadır. Tevhid mücadelesi dün olduğu gibi bugün de sürmekte; insanlık bugün de Nûh aleyhisselâmın gemisine benzer bir kurtuluş gemisine ihtiyaç duymaktadır. Öyleyse bize düşen, peygamberlerin mücadelelerini okurken bugünün problemlerine çözümler aramak, geçmişten yansımalarla günümüz İslâm davetinin esaslarını inşâ etmektir.

Peygamberler tarihini güzelce okumak; Müslüman’a, hayatı peygamberlerle birlikte yaşama saâdeti bahşeder. Onlar gibi, attığı her adımda ilim ve hikmetle yürür Müslüman.

Peygamberleri örnek alan bir mü’min için hayat; iman ve cihâddan ibarettir. Böyle bir Müslüman, başkaları biçsin diye ekmeye, başkaları dinlensin diye yorulmaya ve başkaları yaşasın diye ölmeye hazırdır. O, insanların hidâyete ermesi için kendisini helâk edecek kadar tutkulu ve duygulu bir İslâm davetçisidir.  

-----------

İLETİŞİM:

05327696968

05325899430

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.