Genişlesin Yüreklerimiz İnşirahla

Yeryüzü tüm genişliğine rağmen dar gelir kimi ruhlara; bazen işlenen bir günahın mümin gönülde açtığı yaralar ya da zulümler karşısında çekilen acılar ve bazen sebeb-i meçhul bir kabz hâlinin ruhî kesafeti.

İlahî mesaja kulak tıkayan ölü ruhların inadıdır kimi zaman gönlü daraltan.

Geride kalmaktır bazen; güzel bir işten, güzel insanlarla çıkılacak kutlu bir seferden geri kalış…

            Hakları ellerinden alınan mazlumlar,

            Kundakta ölüme uyanan bebekler,

            Bir bahar mevsiminde kör kurşunla gelen bir haber,

            Ve bir fitne zamanında, saçılan ayrılık tohumları; su-i zan, tecessüs, gıybet, iftira, iktidar hırsı, menfaat çatışması, hizipçilik belası ürkütür bizi, daraltır gönlümüzü. 

            …

Kalp ağır gelir, yük olur bedene, taşınmaz olur; bir taş gibi hatta ondan daha katı oluverir; zira taşlar vardır içinden ırmaklar akan ve taşlar vardır yarılınca sular fışkıran, yine taşlar vardır yuvarlanışının sebebi Allah korkusu olan.

Yangınlar yüreği sarıp sarmalar, kavrulur yürek. Acı çektirir insana hüzün, bahar kışa dönüverir. Karamsarlık çöker üstüne, daralır ufku zihnin, hâl ve istikbal yok oluverir.

            Böylesine ölgün bir zamanda bir soluk beklenir, bir nefes, diriltici bir iksir olarak; ba’su ba’de’l-mevt’e imanın tecellisi bir ışık olup aydınlatsın istenir karanlık gönülleri ve bir cila olup silsin yürekten pası ve parlatsın, nurlandırsın, gündüzde geceyi yaşayan tüm gönülleri.

            Acılar kapladığında her yanı, bir ilham doğuversin insanın yüreciğine, yanık yerlerine merhem oluversin ve bir kutlu ses ona şöyle deyiversin:

            - Lâ tahzen innallahe meanâ

Üzülme Allah bizimle.

            Endişeye mahal yok; çünkü Allah bizimle.

            Allah bize yeter, O ne güzel vekildir.

            Korur bizi de, bir kutlu yolculukta ikinin ikincisi olanla, sıddîk olanla birlikte koruduğu gibi habîbini.

            Güvercin yuvasından ve örümcek ağından haberler gelir asırlar sonrasına, müjdeler gelir, yine korunur Mü’minler Allah’ın izniyle; iman ve kardeşlik korunduğu müddetçe.

            Ashab-ı Kehf’in uykusu yine uyandırır müminleri, asırlar süren uykudan… Geceler gündüze dönüverir. 

            Korkular dürülür, ölümler öldürülür.

Yusuf’un kuyusundan haberler gelir. Hüzün olsa da gelen, gözlerin payına düşen yaş olsa da sabırlar gelir:

Fesabrun cemîl…

Peşi sıra dualar:

-Eşkû bessî ve huznî ilallah…

“Derdimi ve hüznümü ancak Allah’a arz ederim.” diye niyazda bulunan Yakup’un dirayeti istenir.

Gurbetten kurbiyete ermenin sırrı; sabır, dirayet, metanet ve tevekküldür.  

Mahzun olma ey kalbim!

 “Zalimlere bir gün dedirtir kudret-i mevlâ

Tallahi lekad âserakâllahü aleynâ.”

Gün gelir, gerçekleşen bir rüya gibi, kabul olmuş bir dua gibi itiraflar gelir.

Bir muştuyla getirirler haberini kardeşlerimizin, göze cila, gönle huzur oluverir; kundakta korunan Musa ile, beşikte dile gelen İsa ile, küllerden gül devşiren İbrahim’le gelen müjde gibi…  

            …

Eğer günahsa insana arzın hamallığını yaptıran, dağları taşıtan güçsüz omuzlarında bir muştu sesin habercisi beklenir. Ka’b gibi, Mürare gibi bir sevdaya soyunarak, bir tevbeye adanarak, gelecek olan bir habere ayarlanır vakitler, bir münadi beklenir, af dilekçesinin kabulüne dair.

            -Müjde ey… tevben kabul edildi; çünkü Allah’tır tevvab ve rahim olan, günah kirlerinden kalpleri arındıran.

- La taknatû min rahmetillah…

Sakın ümidini kesme rahmetinden, şüphesiz Rabbin pek mağfiret edicidir.

            Yaşanan Tebük’ten sonra sanki Bedirler gelir, ölüden diri çıkaran rabbe hamd ü senalarla…

            -Elhamdülillah…

Doyuran Sensin, duyuran Sen. Bütün varlığımızla bizi görüp gözeten, gönlümüzdekini ve hakkımızda hayır olanı bizden iyi bilen yalnız Sen.

            Sevgimi adıyorum Sana ve Senin dostlarına.

Öfkem zalimlere, Sana düşman olanlara. 

            Duam Sana, niyazım sadece Sana.

- Ente mevlâna…

Sensin bizim Mevlâmız, nusretini esirgeme üzerimizden, kalbimizi ve ayaklarımızı sabit kıl yolunda…

-İhdinassırate’l-müsteqîm.

Dosdoğru yoluna ilet bizi; nimet verdiklerinin yoluna ve nimetlere ulaştır bizi. Hidayete, kardeşliğe, adalete, vahdete eriştir bizi.

Uzaklaştır bizi gazaba uğrayanlardan, sapan ve saptıranlardan koru bizi ve bize merhamet etmeyecek olanı başımıza musallat etme, kaldıramayacağımız yükü bize yükleme.

            …

Yok, eğer sebebi bilinmezse bu ruhî kesafetin, bu kabzedilişte bir hikmet yine Hakk’tan beklenir ve Bâsıt ism-i celîline sığınarak:

            -Genişlet gönlümü, büyüt yüreğimi Rabbim, büyüt ki tüm yüreklerin ağırlığını taşıyabileyim.

            -İşrahlî Sadrî…

Büyüt yüreğimi rabbim, büyüt yüreklerimizi; büyük acılar karşısında dayanma gücü ver bize.      

Gönlümüzü genişletiver, yüreğimize bir su serpiver. Serp ki işlerimiz kolaylaşsın, serp ki dilimizdeki bağ çözülsün, çözülsün ki meramımız anlaşılsın. Mesajını ulaştıralım harabe gönüllere, Senin yüceler yücesi adın her daim en yükseklerde olsun.

Vedûd olan Rabbim, gönlümüzde hız olsun Senin muhabbetin, gücümüze güç katsın tebliğ ve davet yolunda. Sevginle doyur bizi, sevenlerin sevgisini duyur bize ve sevgine ulaştıracak amelleri bize sevdir. Seni ansın dillerimiz, arınsın gönüllerimiz zikrinle ve genişlesin yüreklerimiz İnşirah’la:

“Biz senin göğsünü genişletmedik mi? Senden yükünü atmadık mı? Ki o yük, senin belini bükmüştü. Senin şanını yüceltmedik mi? Her zorlukla beraber bir kolaylık vardır, gerçekten her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. O halde bir işten boşa çıktın mı başka bir işe koyul ve yalnız Rabbine yönel.” (İnşirah 94/1-8)

Rabbim, Kur’an’ı kalbimizin ilkbaharı eyle. Peygamberimizin isteklerini sundur gönlümüze ve onun sakındıklarından koru bizi. Yükümüzü hafiflet, zorlukları kolaylaştır; boşluklu yaşamaktan koru bizi, yalnızlıktan ve yorgunluktan koru; bizi dertsiz, bizi Sensiz bırakma; razı olan ve razı olunanlardan eyle bizi.

Kendi sevgini ve Rasûlü’nün sevgisini kalbimize nakşet ve bizi Rasûlü’nle birlikte haşret.

Siyer-i Nebi Dergisi, 24. Sayı, Kasım-Aralık 2013

Yazar: 

Yeni yorum ekle

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.