Sa’d b. Muâz radıyallahu anh

1-Sa’d b. Muâz nerede doğmuştur?

Cevap: Medine’de

 

2-Sa’d b. Muâz ne zaman doğmuştur?

Cevap: 590 yılında

 

3-Sa’d b. Muâz hangi kabileye mensuptur?

Cevap: Evs kabilesinin Abdüleşheloğulları koluna mensuptur.

 

4-Sa’d b. Muâz’ın annesi kimdir?

Cevap: Hazrec kabilesinden Ümmü Sa’d Kebşe bint Râfi el-Ensâriyye’dir.

 

5- Sa’d b. Muâz kimin vesilesiyle Müslüman olmuştur?

Cevap: Mus’ab b. Umeyr radıyallahu anh’ın vesilesiyle

 

6- Mus’ab b. Umeyr radıyallahu anh, Sa’d b. Muâz’a hangi sûrenin ilk âyetlerini okumuştur?

Cevap: Zuhrûf Sûresi

 

7- Abdüleşheloğulları sülalesinin  tamamı kimin vesilesiyle Müslüman olmuştur?

Cevap: Sa’d b. Muâz’ın vesilesiyle Müslüman olmuşlardır.  

 

8- Peygamberimiz, (sas) Sa’d b. Muâz’ı Mekkeli hangi muhacirle kardeş ilan etmiştir?

Cevap: Ebu Ubeyde b. Cerrâh ile, bir rivayete göre Sa’d b. Ebu Vakkâs ile kardeş ilan etmiştir.

 

9- Sa’d b. Muâz hicretten sonra umre yapmak için Mekke’ye gidince kime misafir olmuştur?

Cevap: Cumahoğulları sülalesinin lideri Umeyye b. Halef’in evine misafir olmuştur.

 

10- Peygamber Efendimiz hangi gazveye giderken Medine’de vekili olarak Sa’d b. Muâz’ı bırakmıştır.

Cevap: Buvât Gazvesi

 

11- Bedir Savaşı öncesinde Efendimize ölünceye kadar itaat edeceklerini belirterek Müslümanları cihada teşvik eden Medineli sahabi kimdir?

Cevap: Sa’d b. Muâz radıyallahu anh

 

12- Bedir Savaşından sonra esirlerin öldürülmesi gerektiğini söyleyen sahabiler kimlerdir?

Cevap: Sa’d b. Muâz ve Hz. Ömer

 

13- Peygamberimiz (sas) Beni Kureyza Yahudilerinin ihanetini öğrenince onları uyarmak ve yeniden anlaşma yapmak için kimleri göndermiştir?

Cevap: Sa’d b. Muâz ile birlikte dört kişilik bir heyeti göndermiştir.

 

14-Hendek Gazvesinde koluna ok isabet edip damarları parçalanan sahabi kimdir?

Cevap: Sa’d b. Muâz

 

15-Kolu yaralı olan Sa’d b. Muâz’ın hastabakıcılığını kim yapmıştır?

Cevap: Rufeyde el-Ensâriyye radıyallahu anhâ

 

16-Hendek Savaşından sonra Müslümanlara ihanet eden Yahudiler hakkındaki hükmü veren sahabi kimdir?

Cevap: Sa’d b. Muâz

 

17-Sa’d b. Muâz nasıl vefat etmiştir?

Cevap: Beni Kureyza topraklarından tedavi olduğu çadıra gelirken yarası açılmış ve kan kaybından dolayı şehit olmuştur.

 

18-Sa’d b. Muâz kaç yaşında şehit olmuştur?

Cevap: 37 Yaşında şehit olmuştur.

 

19-Sa’d b. Muâz’ın cenaze namazını kim kıldırmıştır?

Cevap: Rasûl-i Ekrem Efendimiz

 

20-Sa’d b. Muâz’ın mezarı nerededir?

Cevap: Cennetü’l-bakî’ mezarlığında

 

21- Sa’d b. Muâz’ın şehadeti üzerine onun için mersiye okuyan sahabi kimdir?

Cevap: Hassan b. Sâbit radıyallahu anh

 

22- Sa’d b. Muâz’ın soyu kim ile devam etmiştir?

Cevap: Oğulları Amr ve Abdullah ile devam etmiştir.

 

23-Mesacid-i Seb’a bölgesinde Hz. Ömer b. Hattab’a ait mescidin güneybatısında bulunan, son yıllarda yıktırılan mescid kimin adına inşa edilmiştir?

Cevap: Sa’d b. Muâz adına

 

24- Vefatıyla arşın titrediği, cenazesine yetmiş bin meleğin katıldığı yüce sahabi kimdir?

Cevap: Sa’d b. Muâz radıyallahu anh

 

 

Yeni yorum ekle

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.