Hz. Şifa binti Abdullah (r.anha)

İlk hicret eden kadınlardan olan Hz. Şifâ'nın künyesi Ümmü Süleyman binti Ebî Hasme’dir. Zamanının en akıllı kadınları arasındaydı. Kendini yetiştirmek için çaba gösteren fazilet sahibi bir hanımefendi idi.

Hz. Şifâ (r.anhâ) hicretten önce Müslüman olmuştur. Ahmed b. Salih el-Mısrî, isminin Leyla olduğunu söylemiştir. Adiyy kabilesinden Ebû Hasme İbni Huzeyfe ile evlenmiştir. Şifâ’nın (r.anha) Ebû Hasme’den Süleyman adında bir oğlu ve ismine ulaşamadığımız fakat Şürahbil b. Hasene’nin karısı olduğunu bildiğimiz bir kızı olmuştur. 

Hz. Peygamber (sas), Hz. Şifâ’ya Medine’de oymaların yanında bulunan bir ev vermişti. Hz. Şifâ oğlu Süleyman ile birlikte bu evde ikamet etmekteydi.

Efendimiz (sas) arada sırada Hz. Şifâ’nın evini ziyaret eder ve kaylule yapardı. Hz. Şifâ (r.anha), Peygamberimiz için özel bir yatak hazırlamıştı. Efendimiz istirahatını bu yatağın üzerinde yaparlardı. Hz. Şifâ bu yatağı başka hiç kimsenin kullanmasına müsaade etmez, ihtimam gösterir ve Efendimiz için saklardı. Efendimiz de kendisine hürmet gösterirdi.

Hz. Ömer de (r.a) Hz. Şifâ’ya çok hürmet gösterirdi. Hz. Ömer’in hilâfeti devrinde Şifâ (r.anhâ)’ya memleket idaresinde vazife verilmişti. Hz. Şifâ (r.anha) çarşı-pazarın intizam işlerine bakıyordu.

Hz. Şifâ Rasûl-i Ekrem’in (sas) vefatından sonra da Peygamberimize ait bazı eşyaları hatıra olarak saklamıştır. Evlatları da aynı şekilde devam etmişler fakat Emevi halifesi Mervan bu mukaddes eşyaları onlardan almıştır.

Cahiliye döneminde Araplar genelinde okuma-yazma bilenlerin sayısı çok az idi. Belâzurî’nin belirttiğine göre, Peygamberimize (sas) Peygamberlik geldiği sırada Kureyş’te 17 kişi okuma-yazma biliyordu. Bu 17 kişinin içindeki tek kadın Hz. Şifâ’dır.

Peygamberimizin hanımları içinde okuma-yazma bilenler ise Hz. Hafsa ile Hz. Ümmü Seleme idiler. Hz. Hafsa, Rasûl-i Ekrem’in emriyle Hz. Şifâ’dan okuma-yazma öğrenmişti. Rasûlullah (sas) ona: “Hafsa’ya yazı öğrettiğin gibi nemle muskasını da öğret” demiştir.

Hemen belirtelim ki; Müslümanlığın yayılmasıyla okuma-yazma da yayılmıştır. Zira Peygamberimiz, Bedir harbinde esir düşen müşriklerden her birinin on Müslümana okuma-yazma öğretmesi mukabilinde serbest bırakılacağını ilân etmişti. Esir düşen müşrikler bu câzip teklifi kabul etti ve bu sayede Müslümanlar içinde okuma-yazma bilenler de çoğaldı.

Hz. Peygamber’den 12 hadis rivayet eden Hz. Şifâ’nın vefatı hakkında bir bilgiye ulaşamadık.

.

.

.

.

FAYDALANILAN KAYNAKLAR

H. Mehmed Zihni Efendi, Meşâhîru’n-Nisâ, sdl. Bedreddin Çetiner, Şâmil Yayınevi, İstanbul, 1982, I.

İbn Hazm, Cevâmiu’s-Sîre, trc. M. Salih Arı, Çıra Yayınları, İstanbul, 2004.

İbnu Hacer el-Askalânî, el-İsabe Seçkin Sahabeler, trc. Seyfullah Erdoğmuş, Sağlam Yayınevi, İstanbul, 2008.

Mevlanâ Niyaz, Kadın Sahabiler, trc. Ali Genceli, Toker Yayınları, İstanbul, 1971.

Mevlânâ Şiblî, Asr-ı Saadet, trc. Ömer Rıza Doğrul, Eser Neşriyat, İstanbul, 1977, III.

Mevlânâ Şiblî Numânî, Son Peygamber Hz. Muhammed Sîretü’n-Nebî, trc. Yusuf Karaca, İz Yayıncılık, İstanbul, 2008.

Nurgül Dere, Hanım Sahabîler, Kayıhan Yayınları, İstanbul, 2012.

Yazar: 

Yeni yorum ekle

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.