Gusül Nedir, Gusül Abdesti Nasıl Alınır?

Harun ERGÜL

Gusül; cünüplük, hayız ve nifas gibi hükmî kirlilik hâllerinden kurtulmak için yapılması gereken dinî temizlik demektir. Kur’ân-ı Kerim’de, “Eğer cünüp iseniz, iyice temizlenin (yıkanın)” (Nisâ, 4/43; Mâide, 5/6) buyrulmaktadır. Hz. Peygamberin (s.a.s) sünnetinde de, ihtilam olma (rüyalanma) veya cinsel ilişki sonucu cünüplük hâlinde veya hayız ve nifas sonrasında gusletmek emredilmiştir. (Buhârî, Gusül, 22, 28; Müslim, Hayız, 87, 88; Ebû Dâvûd, Taharet, 127)

Gusül, ilgili âyette de (el-Mâide 5/6) işaret edildiği gibi bütün vücudun kuru bir yer kalmayacak şekilde tamamen yıkanmasından ibarettir. Bunda bütün fakihlerin ittifakı vardır. Ancak Hanefî ve Hanbelî mezhebinde ağız ve burnun içi, gusülde bedenin dış kısmından sayılmıştır. Böyle olunca guslün; ağza su almak (mazmaza), burna su çekmek (istinşak) ve bütün vücudu yıkamak şeklinde üç farzından söz edilir. Mâlikî ve Şâfiîler ile Şîa'dan Ca‘ferîler'e göre ağız ve burnun içini yıkamak sünnettir. 

Gusülde niyet Hanefîler'e göre sünnet, diğer mezheplere göre farzdır. Mâlikîler'e göre vücudu ovalamak ve gusül işlemlerinin arasını açmamak da guslün farzlarındandır.

GUSLÜN SÜNNETLERİ ve ÂDÂBI

  1.   Besmele çekmek.
  2. Niyet etmek ( Mâlikîler ile Şâfiîlerde niyet farzdır. Hanbelîlere göre ise, niyet guslün sıhhat şartıdır.)
  3. Niyetten sonra öncelikle elleri ve avret yerlerini yıkamak ve temizlemek.
  4. Bedenin herhangi bir yerinde kir ve pislik varsa onu temizlemek.
  5. Pislik ve kirlerden temizlendikten sonra Namaz abdesti almak. Namaz abdestinden sonra ağzına üç kere dolu dolu su alır ve her defasında ağzını boğazına kadar gargara yapmak sûretiyle çalkalamak (Oruçlu ise boğazına su kaçmamasına dikkat eder)
  6. Sonra burnuna üç defa su çekerek burnunu temizlemek, buradaki ölçü, çekilen suyun burnu sızlatacak derinlikte olmasıdır.
  7. Daha sonra bütün vücudunu kuru yer kalmayacak şekilde yıkamak. Göbek boşluğuyla küpe deliklerine su gitmesi hususuna dikkat edilmelidir.
  8. Önce başa, sonra sağ omuza ve sol omuza üçer defa defa su dökmek ve vücudu ovalamak.
  9. Ayak altında su birikmişse çıkarken ayakları yıkamak.

Bu şekilde gusül abdesti sünnet ve adabına uygun bir şekilde alınmış olur.

Gusül abdesti alan bir kimse aynı zamanda namaz abdesti de almış olacağı için bu abdesti ile namaz kılabilir, ayrıca abdest alması gerekmez.

Hz. Peygamber (s.a.s.)’in gusül abdestine başlarken namaz abdesti gibi abdest aldığını ve gusülden sonra ayrıca abdest almadığını ifade eden hadisler vardır. (Buhâri, Gusül 1; Müslim, Hayız 35, 36, 37; Muvatta I, 44, Tahâre 67)

Cuma ve bayram namazları öncesinde, hacc veya umre niyetiyle ihrama girerken ve Arafat’ta vakfe için gusletmek sünnettir.Cenaze yıkama, kan aldırma, Mekke ve Medine’ye girme, Berat ve Kadir gecelerini ihya etmeyi isteme, bir toplantıya katılma, bir günahtan tövbe etme gibi çeşitli sebeplerle gusletmek ise müstehaptır.

Yazar: 

Yeni yorum ekle

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.