"Hz. Peygamber'in Günlük Hayatı" Üzerine

B

i

r

i

n

s

a

n

d

ü

Bir insan düşünün ki hayatının 23 yıllık bölümünün tüm anlarının etrafında pervane olmuş insanlar tarafından ezber edildiği…

Sadece devlet başkanı ve dünyaya nam salmış bir lider olarak değil de evvelâ insan olarak, peygamber olarak her hareketinin bir bir kayıt altına alındığı... Aklımıza tek bir ismin gelmesi, sanırım O’nun asıl mucizelerinden, hem de akla-mantığa da mugayir olmadan.

Fatımatüz Zehra Kamacı “Hz. Peygamber’in Günlük Hayatı” kitabının ilk cildi “Mescid-i Nebevi” ile aslında hemen hemen her siyer hatta megazi kitabında az çok yer alan Allah Rasûlü (sav)’nün günlük hayatındaki davranışlarını bütünlük içinde ele almayı denemiş.

Kitap önsözün ardından 26 sayfa gibi uzunca bir giriş yazısıyla açılıyor. Giriş bölümünde böyle bir kitap yazmaya iten nedenlerden, kaynak ve araştırmalardan bahsediyor Kamacı. Hz. Peygamber’in günlük hayatı derken neyi kastettiğini “Günlük hayat tabiri, ‘insanın ömrü boyunca alışılagelmiş bir düzen içerisinde yaptığı, alışkanlık hâline gelmiş fiilleri’ ifade eder ve sosyal tarih çalışmaları için en önemli inceleme konusudur” sözleriyle açıklıyor. Ardından bunun doğal bir ihtiyaç olduğunun altını çiziyor: “Hz. Peygamber’in yaşadığı devrin yalnız siyasi olaylar yönüyle değil, sosyal ve toplumsal açıdan da en ince ayrıntılara kadar araştırılması ihtiyacı doğmuştur.”

Kamacı, kitabına tüm rivayetleri almadığını zira pek çok konu başlığının başlı başına bir tezin konusu olacağını belirtmiştir. Kitabın sonunda ayrıca bibliyografya vermesinin yanı sıra hadisleri hikâye üslubunda eritmiş, kaynaklarını dipnotlarla verip hem araştırmacıya yordam göstermiş hem de okuyucunun konudan kopmadan bir bütünlük içinde takip edebilmesine olanak vermiştir.

Yazar, Hz. Peygamber’in Medine’deki günlük hayatını ‘Mescid’in inşası ile başlatıyor. Kitabı dört ana bölüme ayırıyor:Ashabıyla İlgilenmesi I-II, İbadet Etmesi ve Diğer Faaliyetler.

Ashabıyla İlgilenmesi bölümlerinin ilki daha çok yakın sahabeleriyle ilişkili olup “Sohbet Etmesi”, “Soruları Cevaplaması”, “Dilek ve Şikâyetleri Dinleyip İhtiyaçları Gidermesi” ve “Görev Vermesi” alt başlıklarından oluşuyor.

Ashabıyla İlgilenmesi’nin devam bölümünde ise daha çok “Yanlışları Düzeltmesi”, “Suçluları Cezalandırması”, “Medine Dışından Görüşmeye Gelenlerle İlgilenmesi” gibi devlet başkanı vazifelerini kapsayan alt başlıklar mevcut.

İbadet Etmesi bölümü, İslam hayatının büyük bir bölümü olan abdest, ezan, namaz alt başlıklarıyla beraber cenaze ve bayram namazı kıldırması gibi toplumun tümünü ilgilendiren konularının yanı sıra itikâfa girmesi, Kur’ân okuyup dua etmesi gibi kişisel ibadetlerini de kapsamaktadır.

Diğer Faaliyetler bölümünde ise, aile hayatını kapsayan “Torunlarıyla Vakit Geçirmesi”, “İstirahat Etmesi”, “Yular Örmesi” gibi konular yer almaktadır.

Kitabın sonunda Mescid-i Nebevi’nin -521’den itibaren- başlangıcından bugüne dek yapılan genişletme çalışmalarını gösteren planlar, canlandırmalar ve fotoğraflar da bulunmaktadır.

Kaynak: sonpeygamber.info

Yeni yorum ekle

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.