Yeni yorum ekle

Bedr'in Şanlı Şehitleri

Bedir savaşında, altısı Muhâcirlerden, sekizi de Ensârdan olmak üzere 14 şehit verildi.

Muhâcirden Şehit Olanlar

1. Ubeyde b. Hâris b. Muttalib radiyallâhu anh
2. Umeyr b. Ebi Vakkas (Sa’d b. Ebi Vakkas’ın kardeşi) radiyallâhu anh
3. Zü’ş-Şimâleyn Umeyr b. Abdi Amr radiyallâhu anh
4. Âkil b. Bükeyr radiyallâhu anh
5. Mihca’ b. Salih (Hz. Ömerin azadlısı) radiyallâhu anh
6. Safvan b. Beyzâ radiyallâhu anh
7. Umeyr b. Abd-i Abdirrahmân el-Huzâî radiyallâhu anh

Ensârdan Şehit Olanlar

1. Sa’d bin Hayseme el-Evsî radiyallâhu anh
2. Mübeşşir b. Abdülmünzir (Ebû Lübâbe’nin kardeşi) radiyallâhu anh
3. Yezid bin Hâris radiyallâhu anh
4. Umeyr ibn Hümâm radiyallâhu anh
5. Râfi b. Mualla ez-Zürakî radiyallâhu anh
6. Harise b. Sürâka radiyallâhu anh
7. Avf b. Hâris radiyallâhu anh
8. Muavviz b. Haris radiyallâhu anh

Allah yolunda öldürülenleri sakın ölü sanmayın. Bilakis onlar diridirler; Allah’ın, lütuf ve kereminden kendilerine verdikleri ile sevinçli bir halde Rableri yanında rızıklara mazhar olmaktadırlar. Arkalarından gelecek ve henüz kendilerine katılmamış olan şehit kardeşlerine de hiçbir keder ve korku bulunmadığı müjdesinin sevincini duymaktadırlar.(Âl-i İmrân Sûresi 169-170. Ayet-i Kerimeler)

Ayrıntılı bilgi için bkz: Vakıdî, Meğâzî,I,145-147

Yazar: 
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.