Abdullah b. Erkam

Kureyş’in Zühreoğulları koluna mensuptur.  Abdullah, Hz. Peygamber (s.a.v.)’in annesinin kabilesindendir. Müslüman olmadan önceki hayatı hakkında pek bilgi bulunmamaktadır. Mekke’nin fethinden sonra Müslüman olmuştur. Okuma yazma bildiği için Hz. Peygamber (s.a.v.)’in vahiy kâtipleri arasında yerini almıştır. Abdullah sadece vahiy kâtipliği yapmamıştır. Özellikle hükümdarlardan gelen mektupların okunması, saklanması ve cevaplanması konusunda görevliydi. Hz. Peygamber (s.a.v.)’in güvenini kazanmıştır. Öyle ki Resûlullah (s.a.v.) onun yazdıklarını tekrar okutmaya gerek bile duymazdı. Onun samimiyet ve sadakatinin mükâfatını Hz. Peygamber (s.a.v.) Hayber ganimetinden elli vesk vererek göstermiştir.

Diplomatik görevini Hz. Osman dönemine kadar sürdürmüştür. Hz. Ömer Abdullah’ı Beytü’l-Mal’in başına getirmiş ve onu dürüstlüğü hakkında övmüştür. Bu görevinden Hz. Osman döneminde kendi isteği ile ayrılmıştır.

Hayatının sonlarına doğru gözlerini kaybetmiştir. Hz. Osman’ın hilafeti döneminde Medine’de vefat etmiştir. Ölüm tarihi tam olarak bilinmemektedir. H. 644/656.

Abdullah Hz. Peygamber (s.a.v.)’den hadis rivayet etmiştir. Bir hadisi Ahmed b. Hanbel’in Müsned’inde mükerrrer olarak geçmektedir. Abdullah’ın ravileri: Abdullah b. Utbe b. Mes’ûd, Yezid b. Katâde ve Urve’dir.