Add new comment

Naat-ı Şerif

Ma’siyetten taşdı kitabım yâ Resulallahelif

Nefs elinden düştü nikâbım yâ Resulallah…

Hevâ-yı nefse esâretten olmuşum bîzâr,

Kalmadı erkân-ı âdâbım ya Resulallah…

İhsânınla râh-ı Hakk’a sevk eyle bendeni

Yevm-i haşre vardır hicâbım yâ Resulallah…

Cüretim yok Ravza’na nazar etmeğe dahi

Kesret-i cürmümle harâbım yâ Resulallah…

Aman yâ kân-ı irfan, yâ şefia’l müznibîn!

Lutf eyle! Pâyine türâbım yâ Resulalah…

Bu âciz Şahin dâim senden diler şefâat

Günahtan gayrı yok sevâbım yâ Resulallah…

Şahin KARATAŞ

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.