Siyer-i Nebi

Daru’l-Erkâm’dan Önce Müslüman Olanlar

Müminlerin Annesi Hz. Hatice binti Hüveylid radıyallahu anhâ Hz. Ali b. Ebî Tâlib radıyallahu anh Hz. Zeyd b. Hârise radıyallahu anh

Siyer Ne Demektir?

Siyer sözlükte davranış, hal, hayat tarzı, gidişat, bir kimsenin ahlakı, hayat hikayesi, tedbir,tabiat, seyahat etmek, idare gibi anlamlara gelen siret kelimesinin çoğuludur. Siret kelimesi Kur’an-ı Kerim’de Taha Sûresi 21. ayette hal ve şekil anlamında kullanılmıştır.

Bi'set Nedir?

Hz. Muhammed'in peygamberlikle görevlendirilmesi anlamına gelen bir terim. Kur'an'a göre bi'set, ilk insan cemiyetinin ortaya çık­masıyla başlamıştır.

Câhiliye Ne Demektir?

Arapların İslâm öncesi dinî ve sosyal hayat telakkileri. Kur’an-ı Kerim’de dört ayette câhiliye kelimesi geçmektedir: Âl-i İmrân 3/154, Ahzâb 33/33, Feth 48/26, Mâide 5/ 50.

Muhacir Ne Demektir?

Müslüman oldukları için Mekkeli müşriklerin zulüm ve işkencelerine maruz kalıp, imanlarını korumak için evlerini, mallarını - mülklerini bırakarak önce Habeşistan'a, sonra Medîne-i Münevvere’ye hicret eden Mekkeli Müslümanlar.

Ensar Ne Demektir?

Ensar, Hz. Peygamber'e ve muhacirlere yardımcı olan Medineli Müslümanlar. Ensâr kelimesi, yardım etmek anla­mındaki “nasr” kökünden türemiştir.

Hz. Ömer Kızını Diri Diri Toprağa Gömmüş müdür?

Hz. Ömer'in kızını diri diri gömmüş olması mümkün değildir. Zira Hz. Ömer müslüman olmadan önce üç evlilik yapmış, bu evliliklerden dört erkek ve bir kız çocuğu olmuştur. Hz. Ömer'in bu tek kızı, en büyük çocuğu olan ve İslamdan beş sene evvel doğan, Hz. Hafsa'dır.

Siyer-i Nebi Kaynak Eserler

* Adı Güzel Kendi Güzel Muhammed(sas) | M. Yaşar Kandemir | Tahlil Yayınları. * Adı Güzel Kendi Güzel Muhammed(sas) | Muhammed Abduh Yemani | trc. H. Mehmed Günay | Nun Yayıncılık | İstanbul | 1995. * Alemlere Rahmet Hz. Muhammed(sas) | Muhammed Emin Yıldırım | Siyer Yayınları.

Siyer-i Nebi Dergisi 28. Sayı Çıktı

Dünyaya ‘dur’ deme vakti…

RSS - Siyer-i Nebi beslemesine abone olun.