Doç.Dr. Necmettin KIZILKAYA

1978’de Ağrı’da doğdu. İlköğrenimini Iğdır’da, Ortaöğrenimini Ağrı ve İzmir’de tamamladı. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden 2001’de mezun oldu. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Hukuku Anabilim Dalı’nda “Kasânî’nin Bedâyi‘ İsimli Eserinde Kavâid’in Yeri” başlıklı teziyle 2005 yılında yüksek lisansını tamamladı. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Hukuku Anabilim Dalı’nda “Hanefî Mezhebinde Kavâ‘id İlmi ve Gelişimi” başlığıyla hazırladığı doktora tezini 2011’de tamamladı. İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Doçent olarak çalışan Kızılkaya’nın İslam Hukuku alanında yayınlanmış birçok çalışması bulunmaktadır.

Sünnetin Bağlayıcılığı

Sünnetin bağlayıcılığı konusuna geçmeden önce sünnet kelimesinin anlamını ve ilk asırlardan itibaren yapılan sünnet tasniflerini kısaca açıklamak, meseleyi sağlıklı bir şekilde değerlendirmemizi sağlayacaktır.

Muhacirden Mülteciye

Her göçün arkasında büyük acılar ve onulmaz yaralar bulunmaktadır. Bunları azaltan ve etkisini unutturan tek bir şey vardır: Kucak açanların tutumu. Göç edenlere sığınmacı, mülteci, kamplarda yaşamak zorunda kalan insanlar gibi muamele edilmesi halinde acıların unutulamayacağı, belki de daha da artacağı aşikârdır.
RSS - Doç.Dr. Necmettin KIZILKAYA beslemesine abone olun.