Ebû Zer el-Ğıfârî (r.a)

1. Servet biriktirme konusundaki görüş ve mücadelesiyle tanınmış sahabi kimdir?

Cevap: Ebû Zer el-Ğıfâr (r.a)

 

2. Gıfar kabilesinden olup Hz. Peygamber’in davetini işitir işitmez Mekke’ye geldi. Peygamberimizle görüşerek Müslüman oldu ve imanını tüm Kureyş’in karşısında Kelime-i Şehadet getirerek ilan etti. Öldüresiye dayak yiyen ve ertesi gün yine Kâbe’nin yanında Kelime-i Şehadeti tekrarlayıp işkencelere maruz kalan bu sahabi kimdir?

Cevap: Ebû Zer el-Ğıfâr (r.a)

 

3. Efendimiz’in (as) hakkında “ O yalnız gezer, yalnız yaşar ve yalnız ölür” buyurduğu sahabi’nin adı nedir?

Cevap: Ebû Zer el-Ğıfâr (r.a)

 

4. Haram aylarda bile baskın yapmaktan, yağmacılıktan ve yol kesmekten çekinmeyen; ancak daha sonra Hz. Peygamber’in müttefiki olup onun duasına mazhar olan, Ebû Zer’in de mensubu olduğu kabilenin adı nedir?

Cevap: Benî Ğıfâr kabilesi (r.a)

 

5. İslâmiyet’i kabul etmeden iki üç yıl önce Allah’a ibadet etmeye başladı. Mekke’de Hz. Peygamber’in bir olan Allah’a inanmaya davet ettiğini duyunca oraya gitti ve birçok güçlükten sonra Rasûlullâh’ı bularak Müslüman oldu. Bunun üzerine Hz. Peygamber Gıfâr kabilesinden birinin gelip Müslüman olmasına hayret etti ve Allah Teâlâ’nın hidayeti dilediğine nasip edeceğini buyurdu. Gıfâr kabilesinden olan bu sahabi kimdir?

Cevap: Ebû Zer el-Ğıfâr (r.a)

 

6. Hz. Peygamber (s.a.s)'in İslâm'ı tebliğe başladığı günlerde Ebû Zer (r.a) Mekke'de bir kişinin peygamberlik iddia ettiğine dair haber aldı. Durumu araştırmak ve yeni peygamberden haber getirmek için kardeşini Mekke'ye gönderdi. Kardeşi Mekke’ye gidip durumu araştırdı. Dönünce “Muhammedü’l-Emîn” diye anılan bir zatın peygamberlik iddia ettiğini, güzel ahlâkı telkin edip kötülüklerden uzaklaşmayı emrettiğini, Mekkelilerin bir kısmının ona “şair,” bir kısmının ise “kâhin” dediğini; ancak, onun sözlerinin ne kâhin sözüne ne de şiire benzediğini söyledi. Kendisi de bir şair olan Ebû Zer’in kardeşinin adı nedir?

Cevap: Üneys

 

7. Mekke'den dönen Üneys'in, Hz. Peygamber hakkındaki haberleri Ebû Zer'i tatmin etmedi. Merakı artan Ebû Zer Mekke’ye gitti. Mekke’ye gelen Ebû Zer, müşriklerin yeni dine ve müslümanlara karşı olumsuz tavrı, kin ve nefreti dolayısıyla Mekke’ye geliş maksadını gizledi ve günlerce Kabe’de kaldı. Onu Kabe’de görüp evine misafir eden sahabi kimdir?

Cevap: Hz. Ali (r.a)

 

8. Hz. Peygamber’in onun hakkında “Gökkubbenin altında ve yeryüzünün üstünde ondan daha doğru sözlü kimse yoktur” buyurduğu, yine “O, İsa bin Meryem gibidir. İsa bin Meryem’in tevazusuna bakmak isteyen ona baksın. Zühdü ve ibadeti İsa bin Meryem'e en çok benzeyen odur. O yeryüzünde İsa b. Meryem’in zühdüyle yürür” buyurduğu sahabi kimdir?

Cevap: Ebû Zer el-Ğıfâr (r.a)

 

9. İlk bedevi Müslüman olarak bilinen sahabi kimdir?

Cevap: Ebû Zer el-Ğıfâr (r.a)

 

10. Hz. Peygamber’den kabilesinin halkını İslam’a davet etmek üzere emir alan ve gayretleri sayesinde kabile halkının yarısı Müslüman olan, bu dönemde Kureyş kervanlarına baskınlar düzenleyerek bunlardan kelime-i şehadet getirenlere mallarını geri verip, ele geçirdiği ganimetleri kabilesinden sadece müslüman olanlara dağıttığı rivayet edilen sahabi kimdir?

Cevap: Ebû Zer el-Ğıfâr (r.a)

 

11. Emirlik isteği Hz. Peygamber tarafından uygun bulunmayıp bu konuda yetersiz olduğu kendisine ifade edildikten sonra ölünceye kadar hiçbir devlet görevine talip olmayan, verilen görevleri de kabul etmeyen sahabi kimdir?

Cevap: Ebû Zer el-Ğıfâr (r.a)

 

12. Ebû Zer el-Ğıfârî, Bedir Gazvesi’ne katılmadığı halde kendisini Bedrî kabul ederek ona Bedir ashâbı kadar atâ bağlayan râşid halife kimdir?

Cevap: Hz. Ömer (r.a)

 

13. İlk Müslümanlardan olan Ebû Zer, Müslüman olduktan hemen sonra Kabe’ye gidip Kelime-i şehadet getirerek Müslümanlığını ilan etti. Kabe’den gelen bu sesi duyan müşrikler Ebû Zer’e hücum ettiler. Müşrikler tarafından acımasızca dövülen Ebû Zer’i kurtaran sahabi kimdir?

Cevap: Hz. Abbas (r.a)

 

14. Allah Rasûl’ü Ensar’la muhacir arasında yaptığı kardeşlik akdinde Ebû Zer ile hangi sahabiyi kardeş yapmıştır?

Cevap: Münzir b. Amr (r.a)

 

15. İslam ordusu Bizans’la savaşmak üzere yol hazırlıklarını tamamlayıp yola çıkmıştı. Ebû Zer ise birkaç gün geride kalıp, yaşlı ve huysuz devesini besledi, hazır hale getirdi. Zülmerve denilen mevkiye vardıklarında deve hareket etmeyince Ebû Zer eşyaları sırtlayıp yolu yaya yürümek zorunda kaldı. İslam ordusu dinlenmek üzere mola verdiğinde Ebû Zer onlara yetişti. Gözcüler uzaktan bir adamın geldiğini söylediğinde Efendimiz’in gözleri parladı ve heyecan içinde: ‘’Keşke Ebû Zer olsa’’ buyurdu. Kur’an-ı Kerim’de 'Sâatü'l-üsra' (Zorluk vakti) olarak geçen bu savaşın adı nedir?

Cevap: Tebük Gazvesi

 

16. Ebû Zer el-Ğıfârî’nin, kendisine "Ey kara kadının oğlu!" diye seslendiği için Efendimizden ikaz aldığı, daha sonra yüzünü onun basacağı yere koyarak “Ayağın bu yüzü çiğnemedikçe bu yüz yerden kalkmaz” dediği sahabi kimdir?

Cevap: Hz. Bilal (r.a)

 

17. Hz. Peygamber,  Hz. Ebû Bekir ve Hz. Ömer dönemlerinin katıksız safvet, samimiyet ve sadeliğini yaşamış bulunan Ebû Zer el-Ğıfârî hangi raşid halife dönemindeki uygulamalara sert tepki vermiştir?

Cevap: Hz. Osman (r.a)

 

18. Ebû Zer el-Ğıfârî’nin fetihlere iştirak etmek üzere Medine’den ayrılıp yerleştiği yer neresidir?

Cevap: Şam

 

19. Hz. Peygamber devrinin hayat standartlarından uzak, lüks bir hayat sürdüğü gerekçesiyle Ebû Zer el-Ğıfârî ile aralarında şiddetli tartışmaların cereyan ettiği vali kimdir?

Cevap: Muaviye (r.a)

 

20. Ömrünün son günlerinde münzevi bir hayat süren Ebû Zer el Ğıfârî nerede vefat etmiştir?

Cevap: Rebeze

 

21. Ebû Zer el-Ğıfârî’nin cenaze namazını kıldıran sahabi kimdir?

Cevap: Abdullah İbn Mes’ud

 

 

 Hazırlayan: Rihan Kıvlığ

 

Yazar: 

Yeni yorum ekle

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.