Edebiyat

Gölgede Dinlenen Yolcular

Hz. Peygamber başta olmak üzere, bütün peygamberler hicret etmişti. Tıpkı, hepsinin ömürlerinin bir bölümünde mutlaka çobanlık yapmış olmaları gibi. Muhacir bir peygamberin ümmetiydik hepimiz, tıpkı şimdiye kadar gelip geçen bütün ümmetler gibi…

MASAL

Secde, dua ve iki damla göz yaşı... Gecenin mahremiyetinde Yaradan’ın lütfu ile kazanılan en değerli hazine…

Her Geceyi Kadir Bilenlere

Mekke’nin bağrını delen mazlum iniltileri arşıâlâyı titretmiş, insan(lığ)a Allah’ın kadir ü kıymetini hatırlatan o mübarek sure nazil olmuştu. Bir şeye kıymet biçmek, onu değerli kılmak sadece, tek ve gerçek büyük olan, bütün şerefin sahibi, dilediğini ve dileyeni şerefli kılan Allah’a aittir.

Elhamdülillâh Geldi Mâh-ı Ramazân

Ramazan ayı rahmet ayı… Bereketin gönüllerimizi, ruhlarımızı ve bedenlerimizi yıkayıp arındırdığı bir ay…

Üç Aylar Gelince…

Tövbe istiğfar ile cilalanır özümüz Rahman’ın huzuruna akça çıkar yüzümüz…

Su Kasidesi - VI

Yeniden dirilişi ifade eden şair, yüzüne susamış olduğu Peygamberimizden ona su vermesini istemektedir. Buradaki “su” mecazlı kullanılmıştır. Şair, Peygamberimizin yüzünü görmeyi O’nun yüzünün çeşmesinden kana kana su içmeyi, hasretini gidermeyi istemektedir. Peygamberimizi bir çeşmeye benzetirken iman edenlere göstereceği rahmeti o da dilemekted

Efendimiz Âlemlere Şeref Bahşettiler

Şüphesiz Efendimizin velâdetinin yıldönümlerini ümmet-i Muhammed (asm), her velâdet gecesini hayatının bütününü güzelleştiren bir yenilenme doğumu olarak tes’id eder. Böyle rahmetli bir ümmet için bu zuhur en büyük bir şereftir.

Fî Nâ't-ı Seyyidi'l-enâm Aleyhi't-tahiyyeti Ve's-selâm

Muhammed-i Arabî kim Resûl-i ekmeldür (Arap milletinden olan peygamberimiz Hz. Muhammed aleyhisselâtü vesselâm ki en mükemmel Rasûl'dür.) Takarrüb ile kamu enbiyadan efdaldür (Allah’a yakınlığı hasebiyle nebîlerin cümlesinden faziletlidir)

Sahâbe-i Kirâm’ın Peygamber Efendimiz’e Mersiyeleri

Abdullah Muaz Güven’in hazırlamış olduğu bu nadide eser içinde barındırdığı mersiyelerle sahabelerin duygu durumlarını, yaşadıkları acı, üzüntü ve kederi aktarırken diğer yandan o döneme dair nüanslar da içerebiliyor.

RAMAZAN GELDİ HOŞ GELDİ (Çıkartma Kitabım) - Elif Eda TARTAR

Bu kitap setini diğer kitaplardan ayıran en önemli özelliği ise, yazıyı okurken cümle aralarında geçen bazı nesnelerin kelime değil resimle belirtilmiş ve kitabın arkasındaki 2 etiket sayfasından ilgili etiketin bulunup yapıştırılmasıyla hem etkinlikli hem eğlenceli bir okuma deneyimi kazandırıyor olması.
  •  
  • toplam 18 içinde 1
  • ››
RSS - Edebiyat beslemesine abone olun.