Keşfü'l-Hafâ - İsmâil b. Muhammed Aclûnî

Mehmet DERİ -

Tanıtımını yapacağım kitap, İsmâil b. Muhammed Aclûnî’nin (ö. 1162/1749) “KEŞFÜ’l-HAF” isimli eseri olup eser, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Sayın Mustafa Genç Hocamız tarafından Türkçemize kazandırılmıştır.

Kitabın Adı: Keşfü’l-Hafâ 
Kitabın Yazarı: İsmâil b. Muhammed Aclûnî
Kitabın Mütercimi: Dr. Öğretim Üyesi Sayın Mustafa Genç
Yayınevi, Basım Yeri ve Yılı: Beka Yayınları, İstanbul 2019
Baskı Sayısı ve Sayfası: 1. baskı, 4 cilt, Toplam 2340 sayfa

Tam adı Keşfu'l-Hafâ ve Müzîlü'l-İlbâs 'Ammeştehere Mine'l-Ehâdîsi alâ Elsineti'n-Nâs olup halk arasında hadis diye yaygın olan rivayetlerden hangisinin sahih hadis, hangisinin uydurma rivayet, vecize, atasözü, hikmetli söz olduğunu belirlemek amacıyla kaleme alınmıştır.

Eser, Sayın Mustafa Genç Hocamız Hocamızın titiz bir çalışması ile dilimize çevrilmiş olup çeviride anlaşılır ve akıcı bir dil kullanılmaya özen gösterilmiş; bu da eserin okuyucu tarafından anlaşılmasını kolaylaştırmıştır. 

İslâm Tarihi boyunca hadis ilmine gösterilen muazzam ehemmiyet, Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem’e ve onun söz, tutum ve davranışlarına verilen değerin bir göstergesi sayılır. Bu noktada Hz. Peygamber’e ait olan söz, tutum ve davranışlar ile ona ait olmayanları ve onun adına uydurulanları birbirinden ayırt etme faaliyeti de söz konusu değerin bir gereği olmuş ve bu alanda çok sayıda eser kaleme alınmıştır.

İşte Aclûnî’nin Keşfü’l-hafâ’sı da bu uğurda sarfedilmiş gayretlerden biri olarak hadis ilim tarihinde yerini almıştır. Aclunî kendisinden önce bu alanda yazılmış eserlerin hacminin büyümesine sebep olan isnad vb. unsurları ayıklayarak daha derli toplu bir kaynak oluşturmuş, meşhur hadislere ulaşım kolaylığı ve bilgilerin daha sade şekilde ifade edilmesi gayretini göstermiştir. Bunun yanında diğer müelliflerin eserlerine almadıkları hadisleri de bu kitabında toplamıştır.

Yeni yorum ekle

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.