Hz. Sevde (r.anha)

1- Efendimiz aleyhisselam’ın hanımı Hz. Hatice’nin vefatından sonra müminlerin annesi olma şerefine nail olan, ilk Müslümanlardan olup inancı uğruna Habeşistan’a hicret eden, cömertliğiyle meşhur annemiz kimdir?

Cevap: Hz. Sevde bint Zem’a (radıyallahu anha)

 

2- İslamın ilk günlerinde Müslüman olan, müşriklerden gördüğü işkence sebebiyle Habeşistan’a hicret eden, Habeşistan’dan Mekke’ye döndükten kısa bir süre sonra vefat eden, Hz. Sevde’nin ilk eşi ve amcasının oğlu olan sahabinin adı nedir?          

Cevap : Sekran ibn-i Amr (radıyallahu anh)

 

3. Bedir şehitlerinden olan, aynı zamanda Hz. Sevde ile PeygamberEfendimizin evlenmesine vesile olan sahabi kimdir?

Cevap: Hâtıb b. Amr

         4. “Doğrusu Muhammed, çok şerefli ve denk bir eştir” diyerek Hz. Sevde’nin Efendimizle (s.a.s) evlenmesine onay veren müşrik babasının adı nedir?

         Cevap: Zem’a b. Kays

 

4- Hz. Hatice annemizin vefatından sonra Peygamber Efendimiz’e  Hz. Sevde ile evlenmesini tavsiye eden, ilk Müslümanlardan Osman b. Mazun’un da eşi olan hanım sahabinin adı nedir?

Cevap: Havle binti Hakîm (radıyallahu anha)

 

5- Hz. Sevde validemiz ile Hz. Peygamber Efendimiz’in nikahları hangi tarihte olmuştur?

Cevap: Nübüvvetin 10. yılı / Ramazan

 

6- Bir gün sevgili Peygamberimiz’in  hanımları huzurunda toplanarak O’na sordular: “ Ya Rasûlallah, bizim içimizden hangimiz size en önce kavuşacak ne dersiniz?” Bunun üzerine  Efendimiz:  “ Vefatımdan sonra Bana ilk kavuşacak olan eli en uzun(en cömert) olanınızdır” buyurdu. Allah Rasûlünün vefatından sonra kendisine ilk kavuşan annemiz kimdir?

Cevap: Hz. Sevde (radıyallahu anha)

 

7- Cahiliye döneminde hac ederken Hz. Peygamber (asm) ile Hz. Sevde’nin evlilik haberini alınca haccını yarıda kesip saçını başını yolan, yüzüne toprak serperek bu evliliğe razı olmadığını gösteren, o zamanlar henüz Müslüman olmamış; ancak daha  sonra İslam’la şereflenen, Hz. Sevde’nin erkek kardeşinin adı nedir?

Cevap: Abd ibn-i Zem’a

 

8- Hz. Peygamber’e (s.a.s) Hz. Sevde ile evliliğinden kısa bir süre sonra hicret izni verildi. Rasulullah (s.a.s) hicret edip Medine’ye yerleştikten sonra Mekke’den, hanımı Sevde annemizi ve kızları Ümmü Gülsüm ile Fatıma’yı getirmesi için hangi sahabileri görevlendirdi?

Cevap: Hz. Zeyd bin Harise, Hz. Ebu Rafî’

9- Rasûl-i Ekrem Efendimiz (s.a.s) ile birlikte veda haccında bulunan ve Efendimizin’in (asm) dâr-ı bekaya irtihalinden sonra bir daha hac ve umreye gitmeyen güzide annemiz kimdir?

Cevap: Hz. Sevde (radıyallahu anha)

 

10- Hz. Sevde validemiz hangi halife zamanında vefat etmiştir?

Cevap: Hz. Ömer (r.a)

 

11-Hz. Sevde annemizin mezarı nerededir?

Cevap: Cennetu’l-Baki’ (Medine)

 

12- Hz. Sevde annemiz Rasûlullah (s.a.s) ile kaç yıl evli kaldı?

Cevap: 14

 

13- Hz. Sevde validemiz Rasûlullah (s.a.s) ile evlendiğinde kaç yaşındaydı?

Cevap: 55

 

14-Eşinin vefatından sonra beş çocuğuyla zor duruma düşen, Efendimizin evlenme teklifi üzerine O’na sıkıntı verebileceğini düşünen, İslam’a düşman ailesinin muhalefetine rağmen Efendimizle evlenmeyi kabul eden annemiz kimdir?

Cevap: Hz. Sevde (radıyallahu anha)

 

15- Hz. Hatice’nin vefatından sonra Efendimizle evlenen, Peygamberimiz, Hz. Âişe ile evleninceye kadar üç yıl boyunca Efendimizin tek eşi olan, Hz. Fatıma ve Ümmü Gülsüm’e annelik eden annemiz hangisidir?

Cevap: Hz. Sevde bint Zem’a (radıyallahu anha)

 

16. “Kadınlardan kendisine en çok benzemeyi arzuladığım kimse Sevde’dir. Çünkü onda hiddet (atılganlık) vardır” diyen annemiz kimdir?

Cevap: Hz. Âişe (radıyallahu anha)

 

17- İmam Buhari’nin rivayetine göre Hicab ayetinin inmesine vesile olan annemiz hangisidir?

Cevap: Hz. Sevde (radıyallahu anha)

 

18- Dericilik yapan ve Taif tarzı deri işleyen, kazancı ile yoksullara ve kimsesizlere yardım eden, cömertliği ile meşhur olan annemiz kimdir ? 

Cevap: Hz. Sevde (radıyallahu anha)

 

19. Hz. Peygamber’in dul ve himayeye muhtaç olmaları sebebiyle onları himaye etmek için evlendiği annelerimiz kimlerdir?

Cevap: Hz. Sevde, Hz. Ümmü Habîbe, Hz. Ümmü Seleme (radıyallahu anhuma)

 

20. Hz. Sevde validemiz Rasûlullah'tan (s.a.s) kaç hadis rivayet etmiştir?

Cevap: 5

 

21- Sevde validemiz hangi tarihte ve nerede vefat etmiştir?

Cevap: Hicri 23 (644), Medine

Yeni yorum ekle

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.