İdamının 49'uncu yılında Seyyid Kutub

1906 yılında Mısır'da dünyaya gelen Seyyid Kutub, bugün darbe zihniyetinin yargıladığı İhvan Teşkilatı'nın ilk ve en önemli temsilcilerinden biri.

"Düşünce ve aksiyon insanı"

Düşünce ve aksiyon insanı olarak ifade edilen Kutub, aynı zamanda iyi bir edip ve müfessir. Seyyid Kutub, yoğun edebiyat tartışmalarına sahne olan Mısır'da, Taha Hüseyin, Muhammed Hüseyn Heykel, Ahmed Emin ve Abbas Mahmud el-Akkad gibi tecrübeli isimlerle tartışmalara çok genç yaşlarında dahil oldu. Onun bu yapısı da, kendi üslubunu erken yaşlarda bulmasına, bağımsız bir fikrî ve edebî ekolün temsilcisi olarak temayüz etmesine neden oldu.

Kahire Üniversitesi'nde yüksek öğretimini tamamlayan Kutub mezun olduktan sonra Eğitim Bakanlığında müfettiş olarak çalıştı.1939 sonrası İslami düşünceye yönelmesi ve liberal eğitim anlayışını eleştiren yazılar yazması üzerine Bakanlık Kutup hakkında soruşturma açarak onu Amerika'ya gönderdi. Amerika'da kaldığı zaman diliminde, Amerikan ve batı yaşam tarzını ve toplumu üzerinde önemli gözlemler yaptı; tanık olduğu ırkçılığı eleştirdi.

Yazıları Arap coğrafyasını etkiledi

ABD'de iken Hasan el-Benna'nın kurduğu İhvan-ı Müslimin(Müslüman Kardeşler)'e ilgi duymaya başlar ve Mısır'a döndüğünde, İhvan Teşkilatı'na üye oldu. 1949'dan 1952'ye kadar gazete ve dergilerde siyasi ve sosyal içerikli yazılar yazdı, yazıları yalnızca Mısır toplumunu etkilemekle kalmadı,diğer Arap coğrafyasında da büyük yankı uyandırdı. İhvan'ın çalışma komitesine seçildikten hemen sonra teşkilatın propaganda başkanlığına getirildi.

İngiliz-Mısır Paktı'na karşı çıktı

Daha sonra İhvan'ın yayın organı olan “İhvan-ı Müslimin" dergisinin yayın müdürlüğüne getirilince, Mısır devriminin milliyetçi ve ırkçı lideri Cemal Abdunnasır'ı eleştiren yazılar kaleme aldı. Abdunnasır'ın o yıl imzaladığı İngiliz-Mısır Pakt'ına karşı çıkmasının üzerine İhvan'ın yayın organına yasak getirildi ve aralarında Kutub'un da bulunduğu onlarca İhvan üyesi tutuklandı.

En önemli eserlerini hapisteyken yazdı

1955'te hakkında 15 yıl ağırlaştırılmış hapis cezası verildi. Mısır rejiminin gerekçesi ise, “Abdunnasır'a suikast ve Mısır hükümetini silah zoruyla devirme girişimi"

Kutub en önemli eserleri olan Kur'an tefsiri “Fi zilâl-il-Kur'an"ı, siyasi ve düşünsel görüşlerinin bütününü özetleyen “Yoldaki İşaretler" kitabını burada mahkumiyeti döneminde yazdı. 1964 yılında serbest kalan Kutub bir yıl sonra tekrar tutuklandı ve 21 Ağustos 1966 günü hakkında idam kararı verildi. Aralarında Pakistan, İngiltere, Lübnan, Ürdün, Sudan ve Irak'ın da bulunduğu bir çok ülke, Abdunnasır'a idam kararından dolayı tepki gösterdi, ancak onu durduramadı. Seyyid Kutub, darağacına giderken şu sözleri söyledi;

“Eğer Allah kanunu ile mahkûm edilmişsem ben Hakk'ın hükmüne razıyım. Eğer batıl kanunlarla mahkûm olmuşsam ondan çok daha üstün bir düşünceye sahip olduğum için batıldan ve münafıklardan merhamet dilemem. Allah'a şükürler olsun ki on beş sene cihad ettikten sonra bu mertebeye ulaştım. Ben Allah yolunda yaptığım iş için asla özür dilemem. Namazda Allah'ın birliğine şehadet eden parmağım asla bir tağutun hükmünü onaylayan tek bir harf bile yazmayacaktır."

Kaynak: Timeturk

Yeni yorum ekle

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.