Yeni yorum ekle

Sorularla Zübeyr b. Avvâm

Ayşegül BİLİCİ – Mutlu BİNİCİ

1.  Zübeyr b.Avvam (r.a) hangi kabileye mensuptur? 

Cevap: Benî  Esed 

2. Zübeyr b.  Avvam (r.a)’ın nesebi Efendimiz (s.a.s)  ile hangi dedesinde birleşir?

Cevap:Kusay b. Kilab  

3. Zübeyr b.Avvam (r.a) nerede doğmuştur?

Cevap:Mekke

4. Zübeyr b Avvam (r.a)’ın annesi kimdir?

Cevap:Hz.Peygamber’in halası Safiyye bnt. Abdulmuttalib b. Haşim

5. Zübeyr b Avvam (r.a) ‘ın babası kimdir?

Cevap: Hz.Peygamber’in ilk hanımı Hz.Hatice’nin kardeşi Avvâm b. Huveylid

6. Zübeyr b Avvam(r.a) ‘ın babası ne zaman vefat etmiştir?

Cevap: İslâm öncesi yapılan Ficâr savaşlarında öldürülmüştür.

7. Zübeyr b Avvam (r.a) ne zaman doğmuştur?

Cevap:Hicretten 28 yıl önce  doğduğu kabul edilir.

8. Zübeyr b. Avvam (r.a) ismini kimden almıştır?

Cevap: Annesi Zübeyr b. el-Avvâm’a vefat eden büyük kardeşi Zübeyr b. Abdulmuttalib’in ismini vermiştir.

9. Zübeyr  b Avvam (r.a)’ın künyesi nedir?

Cevap:Ebu Abdullah

10. Babasının vefat etmesi üzerine Zübeyr  b.Avvam (r.a)’ı himaye eden amcası kimdir?

Cevap: Nevfel  b. Hüveylid

11. Hem anne hem de baba tarafından akraba olması sebebiyle küçük yaşlardan itibaren Peygamber Efendimiz’in (s.a.s) evine gelip giden ve ilk müslümanlardan olan sahabi kimdir? 

Cevap : Zübeyr b.Avvam(r.a)

12. Zübeyr b.Avvam (r.a)’ı İslam’a davet eden ve müslüman oluşuna vesile olan sahabi kimdir?

Cevap: Hz.Ebu Bekir (r.a)

13. Zübeyr b.Avvam(r.a) kaç yaşında müsüman olmuştur?

Cevap: 12, 15 ya da 17 yaşında müslüman olduğuna dair rivayetler bulunmaktadır.

14. Allah yolunda Mekke’de ilk defa kılıç çeken ve bu sebeble Efendimiz’in duasına mazhar olan sahabi kimdir?

Cevap. Zübeyr b.Avvam (r.a)

15. Habeşistan’a yapılan hicretlere katılan, Habeş hükümdarı Necaşi’nin ordusunda görev alan ve büyük kahramanlıklarda bulunan sahabi kimdir?  

Cevap:Zübeyr b.Avvam (r.a)

16. Hicret’ten sonra Medine’de kasaplık yapan sahabi kimdir?

Cevap: Zübeyr b. Avvâm (r.a)

 17. Peygamber Efendimiz Zübeyr b. Avvâm’ı ensardan hangi sahabi ile kardeş etmiştir?

Cevap: Seleme b. Selâme (r.a)  

18. Peygamber Efendimiz muhacirleri birbiriyle kardeş yaptığı sırada aralarındaki samimiyet dolayısıyla  Hz. Zübeyr’i kiminle kardeş yapmıştır?

Cevap:Talha b. Ubeydullah (r.a)

19. Hz. Peygamber (s.a.s)’in “Onlar benim cennetteki komşularımdır” diyerek cennetle müjdelediği sahabe efendilerimiz kimlerdir?

Cevap: Talha (r.a) ve Zübeyr (r.a)

20. Efendimiz ile birlikte tüm savaşlara katılan, bu savaşlarda büyük kahramanlıklar gösteren ve altmış müşriği öldürdüğü rivayet edilen sahabi kimdir? 

Cevap: Zübeyr b.Avvam(r.a)

21. Peygamber Efendimiz  (s.a.s) savaşlarda Zübeyr b. Avvâm’a hangi görevleri vermiştir?

Cevap:  Bedir’de istihbarat ve düşman karşılama, Uhud’da yakın korumalık ve komutanlık, Hendek’te düşman karşılama, istihbarat ve sınır güvenliği, Benî Kureyza’da infaz memurluğu, Hayber’de anlaşma şahitliği ve ganimet dağıtım memurluğu, Mekke’nin fethinde istihbarat, komutanlık ve sancaktarlık gibi görevler vermiştir.

22. Hendek savaşındaki başarısı ve cesareti sebebiyle Hz.Peygamber (s.a.s)’in “Anam babam sana kurban olsun. Her Peygamber’in bir havarisi vardır. Benim havarim de sensin.” Buyurduğu sahabe i kiram kimdir?

Cevap.Zübeyr b.Avvam (r.a)

23. Lebîd b. Âsam’ın Hz.Peygamber (s.a.s)’e yaptığı ve üç gün üç gece etkili olduğu rivayet edilen büyünün saklandığı kuyu Allah(cc) tarafından Hz.Peygamber(s.a.s)’e bildirilmiştir. Hz.Peygamber (s.a.s)  büyü malzemelerinin imhası için hangi sahabileri görevlendirmiştir?

Cevap: Zübeyr b. el-Avvâm (r.a), Hz.Ali (r.a) ve  Hz.Ammâr (r.a)’ı görevlendirmiştir.

24. Hz.Ebu Bekir (r.a) Döneminde  Bizans’la yapılan hangi savaşta Zübeyr b Avvam(r.a) büyük kahramanlık göstermiş ve ölümcül yaralar almıştır?

Cevap: Yermük Savaşı

25. Müslümanların  Sasanilerle yaptığı, Hz. Zübeyr’in ordunun sol kolunu kumanda ettiği ve  İslam ordusunun mağlup olduğu savaş hangisidir?

Cevap: Köprü Savaşı

26. Mısır’ı fethetmek amacıyla harekete geçen Amr b. As’ın yardım talebi üzerine Hz. Ömer’in gönderdiği takviye  birliklerin komutanı kimdir?

Cevap: Zübeyr b.Avvam (r.a)

27. Babilon Şehrinin kuşatması sırasında gece şehre gizlice giren ve ölümü hiçe sayarak kale kapısını müslümanlara açan ve şehrin fethine vesile oan sahabi kimdir? 

Cevap: Zübeyr b.Avvam(r.a)

28. Hz. Ömer (r.a) “Sükûnet halinde iyi bir Mü’min, kızdığında ise çok şiddetlidir.” sözleriyle hangi sahabiyi kasdetmiştir?

Cevap: Zübeyr b.Avvam (r.a)

29. Hz.Ömer (r.a) kendisinden sonra halife olacak kişiyi belirlemek için oluşturduğu şura heyeti hangi sahabilerden oluşmaktaydı?

Cevap: Hz. Ömer, Rasûlüllah (s.a.s)’in cennet ehli olarak müjdelediği sahâbîlerden; Hz. Ali, Hz. Osman, Abdurrahman b. Avf, Sa’d b. Ebi Vakkas, Zübeyr b. el-Avvâm ve Talha b. Ubeydullah’ı (r.anhüm) yeni halifeyi belirlemek üzere görevlendirmiştir.

30. Medineye gelen isyancılara karşı Hz.Osman(r.a)’ı korumak amacıyla hangi sahabiler oğullarını Hz.Osman(r.a)’ın yanına göndermişlerdir?

Cevap:Hz.Ali (r.a) ,Talha (r.a) ,Zübeyr b.Avvam(r.a)

31. Peygamber Efendimiz (s.a.s) ‘in  çok sevdiği, Hz. Ali ile ilerleyen yıllarda haksız yere savaşacağını, böylece ona zulmetmiş olacağını bildirdiği sahabi efendimiz kimdir?

Cevap: Zübeyr  b.Avvam (r.a)

32. Zübeyr b.Avvam(r.a) kaç yılında kim tarafından şehit edildi?

Cevap: Efendimizin sözlerini hatırladıktan sonra savaştan  çekilip namaz kılarken İbn Cermüz tarafından 36 yılında Vedi’s Siba denilen mevkide şehit edildi.

33. Zübeyr b. Avvam (r.a) şehit edildiğinde kaç yaşındaydı?

Cevap: Altmışyedi yaşında idi.

34. Zübeyr b.Avvam (r.a) ‘ın cenaze namazını hangi sahabi efendimiz kıldırmıştır?

Cevap:Hz.Ali (r.a)

35. Zübeyr b.Avvam (r.a)’ın hanımı ve Hz. Ebu Bekir’in kızı olan sahabi kimdir?

Cevap: Hz. Esma binti Ebi Bekir

36. Medineye hicretten sonra doğan  ilk çocuk kimdir?

Cevap: Abdullah b. Zübeyr b. Avvam(r.a)

37. Bedir Savaşında İslam ordusunun yalnızca iki süvarisi vardı. Bu süvariler kimlerdir?

Cevap: Mikdad b. Esved(r.a) ve Zübeyr b. Avvam (r.a)

38. Peygamberin havarisi olarak bilinen sahabi kimdir?

Cevap: Zübeyr b. Avvam (r.a)

39. Hz. Ömer’in İslamın sarsılmaz direklerinden biri olarak tanıttığı sahabi kimdir?

Cevap: Zübeyr b. Avvam (r.a)

40.Zübeyr b. Avvam Peygamber Efendimizden kaç hadis rivayet etmiştir?

 Cevap: 38 hadis rivayet etmiştir.

 

 

 

Yazar: 
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.