Yeni yorum ekle

İslâmî Yapılanmada Sîret ve Sünnet – İsmail Lütfi Çakan


Müslümanın kimliksizleştirildiği, medeniyetler çatışması kıskacı altında bırakıldığı, zihinlerin iğdiş edildiği postmodern bir çağda yaşıyoruz. Akıllar karmakarışık, gönüller bulanık.  “Arayış” “eğlence kültürü”ne yerini çoktan teslim etmiş.

Zekeriyyâ Peygamber’in vahyî mirasa vâris istemesi mânidardır. Ömrünü nübüvvetin önemini anlatmakla dolu dolu geçiren, bu yolda durmaksızın yazan, çizen, anlatan ve ilmî mirasın kıymetinin bilinmeyeceğinden kaygı duyan hocalarımızı gördükçe, peygamberlerin endişelerini hatırlamadan edemiyor insan.

Sorun bir kez teşhis edildi mi, çözümün nerede aranacağı da biliniyorsa, geriye tek bir şey  kalıyor: İnsanlığa doğru reçeteyi sunmak.

Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan’ın son kitabı “İslami Yapılanmada Sîret ve Sünnet” ismini taşıyor. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları (İFAV) tarafından Mart 2010’da basılan kitapta, yıllardır hocamızı kitlelerle buluşturan çeşitli sempozyumların tebliğleri yer alıyor. Tebliğlerin her birinde,  yoğun konular  süzülmüş, damıtılmış ve ilmî hüviyetini kaybetmeden sohbet tadında hazırlanmış. Aynı zamanda İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin yetişmesine yardımcı olacak nitelikte.

Eser, eskimeyen ve her daim güncelliğini koruyan mevzuları içermektedir.  “Sîret” ana başlığında Hz. Peygamber  (sas)’in  “ Şefkati”, “Hüznü”, “Sevinci”, “Özlemi”, “Hakları”, “Zor Zamanları Aşma Yöntemi”, “Diplomatik Misafirleri” gibi özel konular bulunuyor. “Sünnet” ana başlığında ise, “Sünnetin Güncelliği”, “Medeniyet ve Sünnet”, “Müslümanın Hayatı ve Yozlaşma” gibi başlıklar yer almakta.

Hocamız bu eserinde sorunları tespit ediyor ve samimiyetle çözüm önerileri sunuyor. Maddeleştirme üslûbuyla okurlara ders vermeye devam ediyor. İlmî yetersizliklere ve art niyetli yaklaşımlara dikkat çekiyor. Bununla birlikte fikriyâtını ve hissiyâtını asla ümitsizlik ve şikâyet üzerine bina etmiyor.

İsmiyle uyum arz eden kitabın içerisinde yer alan “Hz. Peygamber’in (sas) Hüznü”  başlıklı tebliğ dinleyiciler tarafından büyük ilgi görmüştür. Klasik kaynaklarda böyle bir başlığa rastlamadığını belirten Hocamız, Resûlullah’ın (sas) hüzünlü ama daima mütebessim duruşunu, şemâil kitaplarını aratmayacak nitelikte tasvir ediyor.

Eserin en keyifli tebliğlerinden biri ise “Sünnette Misafirlik”. Tebliğde konu bütün detaylarıyla ele alınmış, hoş bir üslupla sonuçlar çıkarılmış. Bu vesileyle bizleri odasında misafir etme nezaketi gösteren, engin ve veciz sohbetiyle bizleri müstefîd eden Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan Hocamıza teşekkürü bir borç bilir, desteğini ve dualarını eksik etmemesini hürmetle talep ederiz.

 

İsmail Lütfi Çakan’a Ait Bazı Eser İsimlerinden Oluşan Bir Derleme:

“Akif”çe bir bakışla, “Sahabe Kıvamı”nı gündemde tutmayı amaçlayan Hocamız, “Müslüman Kimliği”nin teşekkülünde “Hakkı Tavsiye Metot ve Vasıtaları”nın önemine işaret etmiş; “Hurafeler ve Batıl İnanışlar”dan uzak durarak “İyi Müslüman” olunacağının altını çizmiştir.

“Hadis Nasıl Okunur Okutulur” meselesini hayatının merkezine oturtan Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan “Riyâzü’s-Sâlihîn Tercüme ve Şerhi”komisyonunda yer almış, “Eyüp Sultan Hazretlerinden Kırk Hadis”derlemiş, “Müslümanca Yaşama” gayretinde “Dini Hitabet”i göz ardı etmeyerek “Hadis Öğrenimi”ne dikkat çekmiştir. Şimdi kendimize sormanın “Sıra(sı) Bizde”: “Onlar Böyleydi” biz nasılız? “İslâmî Yapılanma(larımız)da Sîret ve Sünnet” ana mihverimizi teşkil ediyor mu?

Kitabın Künyesi

Kitabın Adı: İslâmî Yapılanmada Sîret ve Sünnet 

Kitabın Yazarı: Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan

Yayınevi ve yayın yılı: M.Ü. iLAHİYAT FAK. VAKFI/2010

Kitabın sayfa sayısı: 376

Yazar: 
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.