Yeni yorum ekle

Nebevî Direniş Hicret - Prof. Dr. Adnan DEMİRCAN


Kitap Tanıtımı (Editör-Yazar Mehmet DERİ) 
Kitabın Adı: Nebevî Direniş Hicret
Kitabın Yazarı: Prof. Dr. Adnan Demircan 
Yayınevi, Basım Yeri ve Yılı: Beyan Yayınları, İstanbul 2015
Baskı Sayısı ve Sayfası: 2. baskı, 184 sayfa

İslâm Tarihi üzerine yazdığı akademik eserlerle tanıdığımız İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslâm Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Demircan Hocamızın Nebevî Direniş Hicret isimli kitabının 2. baskısı Beyan Yayınları’ndan çıktı. 

Kitap, zengin bir akademik literatür taranarak yazılmış olup, alanında yayınlanan önemli eserlerin başında gelmektedir. Bu bağlamda eser, gerçekten de çok önemli bir boşluğu doldurmaktadır. 

Yazar, eserin yazılma gerekçesini şöyle açıklamaktadır: “Hz. Peygamberimizin (s.a.s) her davranışı, hayatındaki her olay, biz Müslümanlar için büyük bir önem taşır. Çünkü İslâm dininin esası olan vahyin ilk muhatabı O’dur. Bundan dolayı ilahî mesajın en iyi şekilde anlaşılıp uygulanması, O’nun tarafından gerçekleştirilebilirdi. Diğer yandan Allah Teâlâ da Müslümanların O’na uymalarını emretmektedir.

Hz. Peygamberimizin (s.a.s) davranışlarının Müslümanlar açısından önemli olmasının yanında, onun hayatındaki bazı olaylar dünya tarihinin mecrasını değiştirecek etkiye sahiptir. Bu olaylardan birisi de hicrettir. Daha sonraki gelişmelere bakarak, hicret olayının dünya tarihinin en önemli gelişmelerinden birisi olduğu rahatlıkla söylenebilir. Hicret, İslâm’ın var olma mücadelesinde kazandığı önemli bir mevzi, Müslümanların dönüştürülmesine karşı bir tepki ve zulme direnişti. Diğer peygamberlerin olduğu gibi Hz. Muhammed’in (s.a.s) hayatında önemli bir yere sahiptir hicret... 

Hz. Peygamber’in (s.a.s) hicreti hakkında en eski kaynaklardan, muahhar kaynaklara varıncaya kadar pek çok rivayet bulunmaktadır. Bu rivayetlerin bir kısmı doğru ise de aralarında, râvilerin hayal gücüyle beslenen veya uydurulanlar da vardır. Özellikle Hz. Peygamber’in (s.a.s) hicretine dikkat çekmek isteyen iyi niyetli kimi şahısların çabalarıyla hicret olayının ayrıntılarında bazı uydurmaların ortaya çıkmış olması gözden uzak tutulmamalıdır. Zayıf veya uydurma olduğu kanaatini taşıdığımız birkaç rivayete, yeri geldiğinde işaret ettiğimiz halde, bu tür rivayetlerin önemli bir kısmını -çalışmanın hedefleri açısından gerekli görmediğimiz için- buraya almadık. Esasen bahsettiğimiz rivayetlerin genellikle muahhar kaynaklarda yer almış olması, bunların sonradan ortaya çıktığı düşüncesini desteklemektedir.

Hicret hakkında bugüne kadar çeşitli çalışmalar yapılmış; bundan sonra da yapılmaya devam edecektir. Dolayısıyla ne ilk, ne de son olan bu çalışmayla Müslümanların dikkati Resûlullahın (s.a.s) hicretine bir kez daha çekilmek istenmiştir.”

   Kitaptan Bazı Başlıklar
- Kur’ân-ı Kerim ve Hadislerde Hicret
- Hz. Muhammed’den Önceki Peygamberlerin Hicreti 
- Bazı Din Kurucularının Hicreti
- Medine’ye Hicret Öncesi Bazı Gelişmeler
- Hz. Peygamber ve Ashabının Hicreti 
- Medine’nin Hicret Yurdu Seçilmesinin Sebepleri
- Hz. Peygamber’in Kıldırdığı İlk Cuma Namazı 
- Medine’de Doğabilecek Sosyo-Kültürel Problemlerin Giderilmesi
- Hicretin Sonuçları
Buna benzer daha pek çok konuyu bu kitapta bulacaksınız. 

Yayın dünyamıza bu çok değerli eseri kazandıran Adnan Demircan Hocamızı tebrik eder; ilim, düşünce ve kültür hayatımıza katkıları yolunda başarılarının devamını dilerim.

Kitap, Adnan Demircan Hocamızın diğer kitapları gibi dolu dolu olup gerçekten de başucu kitabı olarak bulundurmaya değer.

Kitap, Beyan yayınlarının www.beyanyayinlari.com beyanyayinlari@gmail.com bilgi@beyanyayinlari.com adreslerinden temin edileceği gibi, www.kitapyurdu.comwww.idefix.com gibi online kitap satış sitelerinden de elde edilebilir.
Beyan Yayınları tel: 0212 512 7697

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.