Yeni yorum ekle

Ailenizi ve Çevrenizi Sadık ve Salih İnsanlarla Donatınız

Allah Rasûlü'nün (s.a.s) vurguladığı şu inceliğe dikkat ediniz:

“Sizin en hayırlılarınız, görüldüğü zaman Allah’ın hatırlandığı kimselerdir.”

Bu hadis-i şerifi, EsmâbintYezid (r.a) “Rasûlullah'tan duydum ki,” diyerek rivayet eder ve öncesinde Allah Rasûlü'nün, sahabilerin dikkatlerini çekmek için onlara:“Size en hayırlılarınızı haber vereyim mi?” sorusunu yönelttiğini nakleder.[1] 

Evet, hakiki dost, onu görünce sizde hayırlı duyguların uyandığı, Allah'ın hatırlandığı, akla güzel şeylerin geldiği, gönüllerde güzel şeyler yapma azminin canlandığı dosttur. Yanında huzur bulduğunuz; sizi hayra, doğruya çağırdığına, sizin ve aileniz için hayır düşündüğüne inandığınız dosttur.

Bir geminin fırtınalı havalarda emniyet ve huzur duyacağı limanlara ihtiyacı olduğu gibi hepimizin hayırlı dostlara, sadık insanlara, yuvamızın hayrını isteyen kardeşlere ihtiyaç vardır. Onların bize dost olduğu kadar biz de onlara; onların bizim hayrımızı, güzel günlerimizi istediği kadar biz de onların hayrını, güzel günlerini istemeliyiz. Bu kenetleniş, bize güç kazandıracak; ailemizin çevresinde dolaşan zararlılara karşı direncini artıracaktır.

Sâlih ve sadık dostlarla beraber olmak aynı zamanda bir emr-i ilâhîdir. O:

“Ey Îman edenler! Allah’tan korkun ve sâdıklarla birlikte olun.”(Tevbe 9/ 119)buyurur. Bu emir açık ve net bir emirdir.

Dostlar bir araya gelince güven hissetmeli, hayırlı yolda birbiriyle yardımlaşmalı, şerden uzak durmak ve korunmak için el ele vermelidir.

Rabbimizin:

“Birr (güzel hasletler ve hayırlı işlerde) ve takvâda yardımlaşınız, birbirinize destek ve yol gösterici olunuz, omuz omuza veriniz, hayra vesile olunuz. Kötülüklerde, günah yollarında ve düşmanlıkta yardımlaşmayın, birbirinize destek olmayın. “(Mâide,  5/ 2) buyruğunu unutmayınız.

Bazen farklı bakış ve değerlendirmelere ihtiyaç vardır. Bizim kalbimize doğup da söyleyemediklerimizi, dostlarımız, arkadaşlarımız daha iyi ifade edebilir, daha tarafsız, daha saf duygularla dile getirebilirler. Bazen istişarelerine, bazen hakemliklerine, bazen vekilliklerine ihtiyaç duyarız. Onlar da bize… Bazen onların sadece yanımızda olduklarını görmek bile bize huzur verir.

İyi bir dost dünya mallarıyla kıyaslanamayacak kadar kıymetlidir. İyi dost bulmanın en iyi yolu da iyi bir dost olmaktan geçer. Bu gerçek unutulmamalıdır…

 [1] Sünen-i İbni Mâce, Zühd (2/ 1379). Zevâid'de isnadının "hasen" olduğu zikredilir.

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.