Abdullah b. Atîk

Medinelidir. Ensar’ın Hazrec koluna mensuptur. Uhud’dan itibaren bütün savaşlara katılmıştır. Hz. Ebû Bekir’in halifeliği zamanında meydana gelen Yemâme Savaşı’nda şehit düşmüştür. H. 12/ 633.

Kendi adıyla anılan bir seriyyenin komutanıdır. Bu seriyye, Hz. Peygamber (s.a.v.) ve Müslümanlar aleyhindeki bütün girişimleri sonuna kadar destekleyen Yahudi zenginlerinden Ebû Râfî’yi öldürmek için düzenlenmiştir. Hz. Peygamber (s.a.v.) hicretin 6. yılı Ramazan ayında Ensar’dan 4 kişilik bir gurubu bu iş için görevlendirmiştir. Abdullah ve arkadaşlarının baskını sonucunda Ebû Râfî evinde öldürülmüştür.

Abdullah b. Atîk,  İbranice ’de bilmektedir.