Abdüddâr

Hz. Peygamber’in büyük dedesi Kusay vefat ettiğinde  Kabe hizmetlerinden pek çoğunu; Daru’n-nedve liderliğini, sancaktarlık ve hacıların su ihtiyacını karşılama (sikaye)  gibi vazifeleri büyük oğlu Abdüddâr’a bıraktı. Daha sonraki yıllarda Abdümenafoğullarıyla Abdüddâr’ın oğulları arasında iktidar mücadelesi başladı. Bu mücadele sonucunda ellerindeki bazı yetkileri Abdümenafoğullarına terk eden Abduddaroğulları Kâbe hizmetleri ve sancaktarlık vazifesini sürdürmeye devam etti.

İslam’ın ilk yıllarında Abdüddâroğulları Peygamberimize şiddetle karşı çıktı. Kureyş liderlerinden Nadr b. Hâris Abdüddâroğullarından olup Bedir’de öldürülünceye kadar İslam düşmanlığına devam etti.

Medine’ye öğretmen olarak gönderilen, Bedir ve Uhud savaşlarının sancaktarı Musab b. Umeyr de Abdüddâroğullarındandır.