Sorularla Annelerimiz

Cevap: 
Kasım, Zeyneb, Rukiyye, Ümmü Gülsüm, Fatıma, Abdullah
Cevap: 
Hacûn Kabristanı – Cennet-i Mualla (Mekke)
Cevap: 
Cennetu’l-Baki’ (Medine)
Cevap: 
Ümmü Rumân bint Âmir b. Umeyr
Cevap: 
Uhud, Hendek, Benî Mustalik gazveleri, Hudeybiye musahalası
Cevap: 
Hicretin ikinci yılı Şevval ayında (Nisan 624)
Cevap: 
Baki’ Mezarlığı- Medine
Cevap: 
Hz. Meymûne bint el-Hâris radiyallahu anha
Cevap: 
590 yılı civarında doğdu.
Cevap: 
Hicretten önce İslamiyeti kabul etmiştir.,
Cevap: 
Hz. Peygamber ve Müslümanlar, Mekke’den hicret ettikten yedi yıl sonra ilk kez güven içinde Mekke’ye gelmişlerdi. Böyle bir bereket ve emniyetle şehre girebildikleri için Berre ismini orada “Meymûne” olarak değiştirdi. Bir başka rivayete göre Hz. Peygamber “cömert, dürüst ve itaatkâr” anlamına gelen bu ismi taşımayı insanın kendini tezkiyesi olarak kabul ettiğinden adını Meymûne olarak değiştirmiştir.
Cevap: 
İslâm’ın zuhurundan bir süre önce evlendiği Mes’ûd b. Amr es-Sekafî’den ayrılmasının ardından Ebû Rühm b. Abdüluzzâ ile evlendi.
Cevap: 
Hz. Abbas (veya Cafer b. Ebî Tâlib)
Cevap: 
Zilkade ayının yedinci gününde Mekke-Medine yolu üze­rinde bugün Nüveyriye diye anılan Şerif mevkiinde evlenmiştir.
Cevap: 
Hz. Meymûne 51 (671) yılında Şerif’te ya­hut Mekke’de bulunduğu sırada vefat etti.
Cevap: 
Yetmiş altı hadis rivayet etmiştir.
Cevap: 
Hicretin 7. yılı Şevval ayında