Yâsir b. Âmir

Aslen Yemenli olan Yâsir b. Âmir,  İslam tarihinde şehit olan ilk erkek sahabidir. Ebû Huzeyfe b. Mugīre’nin himayesinde Mekke’ye yerleşen Yâsir, daha sonra onun cariyesi Sümeyye bint Hubbât ile evlenmiş ve ondan Ammâr, Abdullah ve Hureys adında üç oğlu olmuştur. Hureys cahiliye devrinde öldürülmüştür. Ammâr b. Yâsir en büyük oğludur. Aynı zamanda Hz. Peygamber’in hanımlarından Ümmü Seleme’nin sütkardeşidir.

Yâsir ailesi Hz. Peygamber’e inanan ilk Müslümanlardandır. Hz. Peygamber onlara “Âlü Yâsir” diye hitap etmiştir. Yâsir b. Âmir Müslüman olduğunda altmış yaşlarındaydı. Kimsesiz ve yoksul olan Yâsir ailesi İslamiyet’i kabul ettikleri için Kureyşli müşrikler tarafından ağır işkencelere maruz kaldılar. Hz. Peygamber onlar için  “Allahım! Yâsir ailesini bağışla; şüphesiz bağışlamışsındır” şeklinde dua etmiş ve işkence sırasında onlara “Sabredin ey Yâsir ailesi! Size cenneti müjdeliyorum” buyurmuştur. Sümeyye işkence sırasında Ebû cehil tarafından mızraklanarak şehit edildi. Böylece İslam’ın ilk kadın şehidi oldu. Ardından Yâsir de işkence altında şehit edildi.