Vasîle

“Ulaşan, kavuşan” demektir. Cahiliye devrinde Araplar, Câhiliye Arapları koyunun dişi doğurması halinde bunu kendilerine ayırır, erkek doğurduğunda ise onu, ilahları için kurban ederlerdi. Şayet koyun bir erkek ve bir dişi şeklinde ikiz doğurursa: "Dişi kuzu erkek kardeşine ulaştı”" denilerek erkek dişi kuzu erkek kuzu ile birlikte kurban edilmeden bırakılırdı. Bu koyunun eti ve sütü kadınlara haram sayılırdı. Dişi kuzu öldüğü takdirde etinden erkekler gibi kadınlar da yiyebilirdi.

Hz. Peygamber, bu uygulamayı ilk defa Amr b. Luhay’ın başlattığını ve kendisini cehennemde azap çekerken gördüğünü söylemiştir. (Buhârî, “Menâķıb”, 10; “Tefsîr”, 5/13).