Tahrim

Tahrim sözlük anlamı itibariyle “haram kılmak, yasklamak ve men etmek” gibi anlamlara gelmektedir. Hz. Peygamber’in aile hayatıyla ilgili gerçekleşen tahrim olayı Kur’an-ı Kerim’de Tahrim suresinde anlatılmakta ve farklı rivayetlerde geçmektedir. Buna göre Rasûl-i Ekrem ile hanımları arasında bir kırgınlık, huzursuzluk olmuş ve Hz. Peygamber bir ay eşlerine yaklaşmayacağına dair yemin mahiyetinde bir karar alarak ayrı bir yerde yatmıştı. Bunun yanında hanımlarından Hz. Hafsa’ya vefatından sonra yönetime Ebu Bekir ile Ömer’in geçeceği sırrını vermiş, o da bunu Hz. Âişe’ye anlatmıştı.  Ayrıca Hz. Hafsa ile Hz. Âişe kıskançlıklarından dolayı da Rasûlullah’a tavır almışlardı. Bunun neticesinde Hz. Peygamber, gelişen huzursuzluklardan dolayı 1 ay hanımlarından uzak yaşamaya karar vermişti. Bunun üzerine Tahrim suresi nazil olmuş ve  yapılan yeminin bozulabileceği ve kefaretinin ödenebileceği belirtilmiştir. (Tahrim 66/1-5)