Tahiyyetü'l-mescid

6 - "Tahiyyetü'l-mescid", Mescide giren bir kimsenin, mescidin sahibi olan Allah Teâlâ'yı saygıyla selâmlaması demektir. Peygamber Efendimiz: "Biriniz mescide girdiğinde, oturmadan iki rek'at namaz kılsın"* buyurmuştur.
Tahiyyetü'l-mescid nâfile bir namazdır.

(Buhârî, Teheccüd 25)