Zeyd b. Sâbit

Hz. Peygamber (s.a.s) ve Gençler

Gerek eğitim sistemi, gerekse davranış düzeni konusunda insanlık için en güzel örnek de şüphesiz bu dinin tebliğcisi Hz. Peygamber’dir (sas). Bundan dolayı Rasûl-i Ekrem’in (sas) bir eği­timci olarak gençlere yaklaşı­mını, onlarla olan ilişkilerini doğru bir şekilde tespit etmek, O’nun tavır ve davranışlarının ...
Türkçe
RSS - Zeyd b. Sâbit beslemesine abone olun.