Sorularla Sahabe

Cevap: 
Hz.Ebu Bekir, Ammâr b. Yâsir, annesi Sümeyye ,Süheyb b. Sinan er-Rûmi,Bilâli Habeşî ,Habbâb b. Eret (r.anhüm)
Cevap: 
Hz.Peygamber’in halası Safiyye bnt. Abdulmuttalib b. Haşim
Cevap: 
Hz.Peygamber’in ilk hanımı Hz.Hatice’nin kardeşi Avvâm b. Huveylid
Cevap: 
İslâm öncesi yapılan Ficâr savaşlarında öldürülmüştür.
Cevap: 
Hicretten 28 yıl önce doğduğu kabul edilir.
Cevap: 
Annesi Zübeyr b. el-Avvâm’a vefat eden büyük kardeşi Zübeyr b. Abdulmuttalib’in ismini vermiştir.
Cevap: 
12, 15 ya da 17 yaşında müslüman olduğuna dair rivayetler bulunmaktadır.
Cevap: 
Bedir’de istihbarat ve düşman karşılama, Uhud’da yakın korumalık ve komutanlık, Hendek’te düşman karşılama, istihbarat ve sınır güvenliği, Benî Kureyza’da infaz memurluğu, Hayber’de anlaşma şahitliği ve ganimet dağıtım memurluğu, Mekke’nin fethinde istihbarat, komutanlık ve sancaktarlık gibi görevler vermiştir.
Cevap: 
Hz. Ömer, Rasûlüllah (s.a.s)’in cennet ehli olarak müjdelediği sahâbîlerden; Hz. Ali, Hz. Osman, Abdurrahman b. Avf, Sa’d b. Ebi Vakkas, Zübeyr b. el-Avvâm ve Talha b. Ubeydullah’ı (r.anhüm) yeni halifeyi belirlemek üzere görevlendirmiştir.
Cevap: 
Efendimizin sözlerini hatırladıktan sonra savaştan çekilip namaz kılarken İbn Cermüz tarafından 36 yılında Vedi’s Siba denilen mevkide şehit edildi.
Cevap: 
Abdullah b. Zübeyr b. Avvam(r.a)
Cevap: 
Musula yakın, Dicle kıyılarında Übülle şehrinde doğdu.
Cevap: 
Hz. Suheyb küçük yaşlardayken Rumlar tarafından esir edilmiş ve uzun yıllar Rumların arasında yaşamıştır. Bu sebeple “Rûmi” diye isimlendirilmiştir.