Muhacir

Muhacir, bir yerden başka bir yere göç etmek anlamındaki “hicret” kelimesinin ism-i faili.

Müslüman oldukları için Mekkeli müşriklerin zulüm ve işkencelerine maruz kalıp,  imanlarını korumak için evlerini, mallarını – mülklerini bırakarak önce Habeşistan’a, sonra Medîne-i Münevvere’ye hicret eden Mekkeli Müslümanlar.