Küsleri Barıştıralım

Bir gün Allah Resûlü sallâllâhu aleyhi ve sellem:

- Size derece itibârıyla (farzların dışındaki) oruç, namaz ve sadakadan daha faziletli bir ameli söyleyeyim mi? diye sordu.

- Evet, söyle yâ Resûlallah! dediler.

- İnsanların arasını ıslâh etmek, düzeltmektir. İnsanların arasını bozmak ise dini kökünden kazır, buyurdu.

(Ebû Dâvûd, Edeb, 50/4919)

.