Hz. Büreyde'nin Mezarı

2 - Sevgili Peygamberimizin ilk sancaktarı Büreyde b. Husayb radıyallahu anh, Türkmenistan'ın Merv şehrinde vefat edeceği sırada mezarının başına iki hurma fidanı dikilmesini vasiyet etmiştir. Mezarlıklarımızın yemyeşil olmasının sebebi belki de  Hz. Büreyde'nin bu vasiyetidir.   

(İbn Sa’d, et-Tabakât, VII, 8; Zehebî, Siyer, II, 470)