Haberler

Büyük İslam âlimi El-Biruni kimdir?

Tükenmek bilmeyen araştırma gayreti, taviz vermez objektiflik endişesi ve samimi dini duyguları ile astronomi, matematik, fizik, tıp, coğrafya, tarih ve dinler tarihi alanlarında önemli eserler veren, bilim ve matematiğin temel taşı büyük İslam âlimi El-Biruni...(devamı)

Türkiye’nin en büyük Diyanet Eğitim Merkezlerinden biri olacak

Türkiye’nin en eski Diyanet Eğitim Merkezi Müdürlüklerinden biri olan Harput Eğitim Merkezi Müdürlüğü inşaatı hızla yükseliyor.

Hz. Peygamber'in Çocuk Eğitiminde Öne Çıkardığı Hususlar

Hz. Peygamber’in çocuklarla ilişkisine baktığımızda; onlara karşı büyük bir sevgi ve hoşgörü içerisinde olduğunu, onlara değer verdiğini, selamlaşıp hal hatır sorduğunu, isteklerini dikkate aldığını, aralarında adaleti gözettiğini hatta onlarla şakalaştığını görmekteyiz.

Bedensel engelli sahabîler hakkında ne biliyoruz?

Ali Seyyar, 'Yıldızlar Engel Tanımaz & Bedensel Engelli Sahabilerin Hayatı' adlı eserinde Bedensel özürlü sahabilerin özürlülük öncesi ve sonrasına ait hayat mücadelelerini, engelli olma olgusuna bakışlarını ve Paygamberimizin onlarla ilişkisini ele alıyor.

BATIL İNANÇ VE HURAFELER

Gelecekten haber verme, kısmet açma, şans getirme, şifa dağıtma iddiasında bulunmak ve bundan yardım ummak İslam’ın özüne aykırıdır. Zira, gaybın bilgisi yalnızca Allah’a aittir. Her şeye gücü yeten yegâne kudret sahibi O’dur.

Dinin Özü Samimiyettir

Yüce dinimiz İslam’ın özü samimiyettir. Söz ve davranışlarımızın Allah katında değer kazanması, samimiyetimize bağlıdır. Samimiyet; Rabbimize gönülden iman etmek, bu imanın gereği olarak da hiçbir dünyevi karşılık ve menfaat beklemeden sadece Allah’ın rızasını amaçlayarak yaşamaktır.

İlminin ve imanının bedelini ödemiş bir âlim

Ahmed Davudoğlu Hoca, Bulgaristan'dan Türkiye'ye uzanan hayatında yaşadıklarını 'Ölüm Daha Güzeldi' adlı hatıratında anlamıştı. Mustafa Kesici bu eser üzerine yazdı.

İmam-Hatip neslinin öncüsü Trabzonlu Mahmut Celâleddin Ökten

Celâleddin Ökten, herkesi ciddiye alan ve herkesçe ciddiye alınan bir insandı. Doğu'yu hakkıyla bilmek ve anlamak için Arapçanın, Batı'yı bilmek ve kaynağından okumak için de İngilizcenin bilinmesi gerektiğine inanırdı. Hoşgörülü olsa da inançlarında tavizsizdi.

Ebu'l Hasen en-Nedvi ile yapılan son röportaj

Hikmet Akpur’un tercüme ettiği ve yayınladığı Ebu'l Hasen en-Nedvi ile yapılan son röportajı sizlerle paylaşıyoruz.

Dârusselam’dan tezatlar şehrine: Kuds-i Şerif

Kudüs, en parlak yıllarını Hz. Davut (a.s.) ve Hz. Süleyman’dan (a.s. )sonra Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaşamıştır. Hali hazırda eski şehrin dokusu Sultan Süleyman döneminde yapılan imardan kalmadır.

Mehmet Zahid Kotku Hocaefendi ve Görünmeyen Üniversite

Mehmet Efendi kendisine danışan talebelerine yabancı dili kendi memleketimizde öğrenmesini isterdi. Mutlaka tahsillerin tamamlanmasını arzu ederdi. Hocaefendi şerîata bağlılığı tarîkattan önce tutmuştur. Ruhsat ile değil azîmet ile amel edilmesini tavsiye ederdi. Kur’ân ve sünnete uymayan tasavvufu kabul etmezdi.

NAMAZ: RABBİMİZE YAKIN OLMA ÇABAMIZ

Peygamberler tarihinin en köklü ibadeti olan namaz, yüce dinimiz İslam’ın beş temel esasından biridir. Namaz; insanın ruhu, bedeni, aklı, yüreği, sevgisi ve hürmetiyle, kısacası bütün varlığıyla Allah’a yönelişinin sembolüdür. İnsanoğlu ne zaman Rabbinin kulluk davetine gönülden icabet edip namazlarını eda etmişse, o zaman gerçek anlamda huzura kavuşmuştur.

Sayfalar