İslam Hukuku Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ

İSLAM HUKUKU LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU

 İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı tarafından 24-25 Ekim 2015 tarihleri arasında I. İslam Hukuku Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu İlim Yayma Vakfı ve Ensar Vakfı’nın desteğiyle düzenlenecektir.

İslam hukukuyla ilgili araştırma yapan lisansüstü öğrencilerinin katılabileceği bu sempozyumla, genç araştırmacıların bulgu ve fikirlerini diğer araştırmacılarla doğrudan paylaşmasına imkân sağlanacaktır. Sempozyum süresince yapılacak tartışmalar ve geribildirimlerle İslam hukuku alanındaki çalışmaların nitelikçe zenginleştirilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca, bu alanda araştırma yapan lisansüstü öğrencileri arasındaki etkileşim ve entegrasyonun artırılmasıyla alan içi bilgi-tecrübe aktarımı ve işbirliğine zemin hazırlanması hedeflenmektedir. Bunlara ilaveten, katılımcıların, sınıf ortamı dışında gerek İslam hukuku alanından gerekse farklı alanlardan dinleyicilerin oluşturduğu nitelikli gruplara fikirlerini ifade etmek üzere tebliğ hazırlama ve sunma becerilerinin geliştirilmesi de bu sempozyumun amaçları arasındadır.

Aşağıdaki konular üzerinde durulması planlanmakla beraber fıkıh ile ilişkili başka tebliğler de kabul edilecektir.

 • Fıkıh Tarihi
 • Fıkıh Usûlü
 • Fıkha Çağdaş Yaklaşımlar
 • Osmanlı Hukuku
 • Modern Fıkhî Meseleler
 • Memluk Dönemi Fıkıh Çalışmaları
 • Fıkhî Yazım Türleri
 • Fıkıh ve Diğer İslami İlimler
 • Fıkıh ve Sosyal Bilimler
 • Çağdaş Fıkhî Kurumlar
 • İslam Dünyası ve Batıda Fıkıh Çalışmaları
 • Yaşam Bilimleri ve Ahlakî/Fıkhî Meseleler
 • Fıkıh ve Günümüz İktisadî Meseleler

Sempozyum Tarihi: 24-25 Ekim 2015

Sempozyum Yeri: İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi

http://ilahiyat.istanbul.edu.tr

Yeni yorum ekle

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.