Dâru’n-Nedve

Kureyş kabilesinin önemli meseleleri görüşüp karara bağladığı toplantı yeridir. Kureyş kabilesinin atası sayılan Kusay b. Kilab, Mekke’nin idaresini ele geçirince Kâbe’nin kuzeyine, tavafa başlanan yerin arka tarafına Dâru’n-Nedve denilen bir toplantı yeri yaptırdı ve kapısını Kâbe’ye doğru açtırdı.

Dâru’n-Nedve, her türlü savaş ve barış kararının alındığı, görüşlerin belirlendiği, nikâh merasimi ve ergenlik çağına gelmiş genç kızların gömlek (dir‘) giyme törenlerinin yapıldığı bu meclise Kusayoğulları’ndan başka Kureyş’e mensup kırk yaşını aşmış kabile reisleri de katılabilirdi.

Mekkeli müşrikler, Ebû Cehil’in teklifiyle Hz. Peygamber’in her kabileden birer kişinin katıldığı bir topluluk tarafından öldürülmesi kararını burada almışlardı.

Hz. Peygamber ve Hulefâ-yi Râşidîn zamanında ne maksatla kullanıldığı bilinmeyen Dâru’n-Nedve, daha sonra hac için Mekke’ye gelen Emevî ve ilk Abbâsî halifelerinin ikametine ayrılmıştır. Bugün Dâru’n-Nedve’nin yerinde müezzin mahfili bulunmaktadır.