Dahhâk b. Süfyân

Medine köylerinden birinde yaşayan Dahhâk b. Süfyan, Kilaboğullarına mensuptu. İslâmiyet’i kabul edince Hz. Peygamber onu kavminden müslüman olanlara reis, daha sonra da zekât âmili tayin etti.

Dahhâk, kahramanlığı ile tanınan bir sahabiydi. Mekke fethine, bazı kaynaklara göre ise Huneyn Savaşı’na 900 kişiyle katılan Süleymoğulları’na Hz. Peygamber, “Sizi yalnız başına 100 kişiye bedel birisiyle 1000’e tamamlayayım mı?” demiş ve başlarına Dahhâk b. Süfyân’ı kumandan tayin etmiştir.

Verilen ölüm cezalarını yerine getiren ve Hz. Peygamber’in korumalığını yapan Dahhâk, Rasûlullah’ın başucunda nöbet tutar, olası bir saldırıya karşı tetikte beklerdi.

Dahhâk b. Süfyân’ın Hz. Peygamber’in vefatından sonra vuku bulan ridde savaşlarında (11/632) şehid düştüğü sanılmaktadır.