Cemîl b. Ma’mer

Hz. Ömer’in müslüman olduğunu Mekkeliler’e ilân etmesiyle tanınır. Ömer müslüman olduğunu herkese duyurmak için Kureyş içinde söz taşımakla tanınan Cemîl b. Ma‘mer’i buldu ve ona müslüman olduğunu, fakat bu durumu kimseye söylememesini tenbih etti. Cemîl ise hemen Mekkeliler’in toplandığı yere koştu ve, “Ömer dinden çıkmış!” diye bağırarak onun müslüman olduğunu ilân etti. Peşinden gelen Hz. Ömer ise dinden çıkmadığını, aksine müslüman olduğunu söyledi.

“Allah bir adamın içinde iki kalp yaratmamıştır” meâlindeki âyetin (el-Ahzâb 33/4) kendileri hakkında nâzil olduğu söylenen kişilerden biri de Cemîl’dir. Onun müslüman olmadan önce çok akıllı sayıldığı veya iki kalbi olduğunu, bu sebeple de Hz. Peygamber’den çok şey öğrendiğini iddia ettiği için “zü’l-kalbeyn” lakabıyla anıldığı kaydedilmektedir.

Cemîl b. Ma’mer 630 yılında müslüman oldu. Müslüman olduğunda epeyce yaşlanmıştı. Hz. Ömer zamanında 100 yaşlarında iken vefat etti.