Abese Suresi

Mekke’de nazil olan Abese suresi  kırk iki ayet olup Kur’an-ı Kerim’in sekseninci suresidir.  Abese yüz ekşitmek, kaşlarını çatmak, surat asmak anlamlarına gelir. Efendimiz, Kureyş müşriklerine İslamı anlattığı bir sırada, ama bir sahabi olan Abdullah İbn Ümmü Mektum gelerek Allah Rasûlü’nden kendisine Kur’an okumasını istemiş, Allah Rasûlü onunla ilgilenmeyerek konuşmasına devam etmiş, müşriklerin yanından ayrıldığı sırada bu sure nazil olmuştur. Efendimiz aleyhisselâm bu olaydan sonra İbn Ümmü Mektûm ne zaman yanına gelse, “Ey Rabb'imin beni kendisi hakkında uyardığı kişi, merhaba, hoş geldin!” diyerek onunla yakından ilgilenmiş, iltifatta bulunmuştur.  Hz. Hatice’nin dayısının oğlu olan İbn Ümmü Mektûm, Bilâl’le birlikte Resûlullah’a müezzinlik yapmış,  Peygamberimiz sefere çıktığında Medine mescidinde namaz kıldırması için İbn Ümmü Mektum’u görevlendirmiştir.