Abdüşems b. Abdümenâf

Efendimiz aleyhisselâmın büyük dedesi Hâşimin ikiz kardeşi olan Abdüşems, kardeşi ile birlikte Abdüddâroğullarına karşı iktidar mücadelesine girmiş, bu mücadele sonucunda ordu komutanlığı vazifesini (kıyâde) üstlenmiştir. Abdüşemsten sonra komutanlık görevi oğlu Ümeyyeye, nihayet Ebû Süfyân b. Harbe geçmiştir.

Kardeşleriyle birlikte “ashâbü’l-îlâf” grubunu oluşturan Abdüşems ticaretle de meşgul olmuştur. Özellikle Habeşistanda tüccarlık yapan Abdüşems Mekke’de ölmüş ve  Ecyâd denilen yere gömülmüştür.

Abdüşems’in on iki çocuğu olmuş, Kureyş kabilesi içinde Abdüşemsoğulları adıyla önemli bir konum elde etmişlerdir.