Abdülmenâf


Kusay b. Kilâbın  dört oğlundan biri olan Abdümenâf Hz. Peygamberin baba tarafından üçüncü dedesidir. Asıl adı Mugire iken annesi Hubbâ, oğlunu Mekke’deki büyük putlardan Menâf’a adamış olduğu için Abdümenâf adını almıştır.  Cömertliği sebebiyle Feyyâz lakabı verilen Kusay henüz babasının sağlığında kabilesi içerisinde önemli bir yer edinmiştir.
Abdümenâf’ın altı erkek, altı kız çocuğu olmuş, oğulları, Kureyş kabilesinin komşu devletlerle ticaretini kolaylaştırmak için anlaşmalar yapmışlardır. Bu anlaşmalar Kureyşin ekonomisini güçlendirmiş, Mekkenin prestijini artırmışır.
Abdümenâf’tan sonra Kureyş’i oğulları idare etmiştir.