Abdullah b. Revâha

Medineli Ensar’ın Hazrec koluna mensup olup Revahâ b. Sa’lebe’nin oğludur.

Abdullah b. Revâha’nın İkinci Akabe Biatı öncesinde veya biat esnasında Müslüman olduğuna dair iki rivayet bulunmaktadır. İkinci Akabe’de seçilen 12 nakibden birisidir. Abdullah b. Revahâ şair bir sahâbîdir. Şiirlerini İslâm’ı savunmak ve müşrikleri hicvetmek için kullanmıştır. Şiirleri hakkında Hz. Peygamber (s.a.v.)’in övgüsüne mazhar olmuştur. Şiirleri İbn Hişam başta olmak üzere diğer Siyer, Meğâzi ve Tarih kitaplarında mevcuttur.  Sahâbe-i Kirâm arasında önemli işlerle görevlendirilen kimselerden biridir. Hz. Peygamber (s.a.v.)’in özel kâtiplerindendir ve hitabeti de güçlüdür. Hitabetinin gücünü Mute Seferi öncesinde yaptığı konuşmadan anlamaktayız. Şehitlik hakkında yaptığı konuşması ile askeri cesaretlendirmiştir.

Abdullah yaşadığı sürece bütün savaşlara katılmış ve hiç birinden geri kalmamıştır. Ancak Hz. Peygamber (s.a.v.) İkinci Bedir için yola çıkarken onu Medine’de yerine vekil olarak bırakmıştır. Abdullah birçok savaşta önemli görevler almıştır. Mesela Hendek Savaşında Müslümanları arkadan vurmayı düşünen Kureyza Yahudilerine gönderilen 4 kişilik heyette Abdullah da bulunuyordu. Ayrıca Hayber’in fethinde hem keşif için gönderilen öncü birlikte hem de görüşme yapmak için gönderilen elçiler arasında bulunuyordu. Abdullah b. Revaha’nın önemli savaşlardaki bu rollerine bakarak onun iyi bir askeri zekâya sahip olduğu ve bu işlerdeki maharetini anlamız mümkündür. Yine çok önemli bir savaş olan ve şehitleri ile destanlaşan Mute Savaşında 3. Komutan olarak atanmıştır.

H. 8.yılda meydana gelen Mute Savaşı Müslümanlar ile kalabalık Bizans kuvvetleri arasında meydana gelmiştir. Müslümanlar son derece büyük bir cesaret ile kendisinden çok daha kalabalık olan düşman kuvvetleri ile savaşmış ve birçok şehit vererek bu savaşı kazanmıştır. İşte Mute Savaşı’nın şehitlerinden birisi de Abdullah b. Revâha’dır. Savaş başladıktan sonra ilk komutan yani Zeyd b. Hârise şehit oluyor. Sonrasında ikinci komutan olan Cafer b. Ebû Tâlib komutayı devralıyor. O da şehit olduktan sonra sıra Abdullah b. Revâha’ya geliyor.  Abdullah da kahramanca savaştıktan sonra diğer komutanlar ve askerler gibi şehadet kadehinden içiyor. Onlar Mute’de şehit olurken Hz. Peygamber (s.a.v.)’de onların durumunu Medine’deki ashabına anlatıyor.

Abdullah b. Revâha muhadramûndan sayılmıştır. Ayrıca Şuara Süresinin 227. ayetinin Abdullah b. Revâha hakkında indiği aktarılmıştır.