Abdullah b. Osman b. Affân

Hz. Osman’ın, Peygamber Efendimizin kızı Rukiye ile evliliklerinden doğan oğludur. Doğruluğu kesin olmamakla beraber nübüvvetin 5. yılında Habeşistan’a yapılan hicret esnasında doğduğu rivayet edilmektedir. Adı bizzat Hz. Peygamber (s.a.v.) tarafından koyulmuştur. Hz. Osman oğlu Abdullah’a nisbetle Ebû Abdullah diye künyelenmiştir.

Abdullah kendisini bir horozun gagalaması yüzünden rahatsızlanarak hayatını kaybetmiştir. Cenaze namazını dedesi Hz. Peygamber (s.a.v.) kıldırmıştır. Bu olay hicretin 4. yılında Abdullah 6 yaşında iken meydana gelmiştir.