Abdullah b. Nevfel

Hz. Peygamber (s.a.v.)’in dedesi Abdülmuttalib’in en büyük oğlu olan Hâris’in torunudur. Künyesi Ebû Muhammed’dir. Kaynaklarda hakkında Medine Kadısı olmasının dışında pek bilgi bulunmamaktadır. Ayrıca Sahâbe-i Kirâm arasında Hz. Peygamber (s.a.v.)’e en çok benzeyen kişilerden biridir.

Muaviye’nin Medine valisi Mervan b. Hakem tarafından 662 yılında Medine Kadısı olarak atanmıştır. 669 yılında Medine Valisi değişince Abdullah’ın işine de son verilmiştir. Yaklaşık sekiz yıl boyunca Medine Kadılığı görevini yerine getirmiştir. Gerek Hz. Peygamber (s.a.v.) gerekse Raşid Halifeler döneminde kadılık görevini yürüttüğünü bilmekteyiz. Ebû Hureyre’nin Abdullah hakkında “O İslam’da gördüğüm ilk kadıdır” şeklinde bir rivayeti bulunmaktadır. İmam Malik’in de bu görüşte olduğu söylenmektedir.

Ölümü hakkında kesin bir bilgi bulunmamaktadır. H. 61 ile h. 84 arasında farklı rivayetler bulunmaktadır.