Abdullah b. Mahreme

Abdullah Mekkelidir. Kureyş kabilesine mensuptur. Künyesi Ebû Muhammed’dir. İslâm’a ilk girenlerden ve eziyetlere maruz kalan ilk Müslümanlardandır.

Hayatı hakkında elimizde fazla bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak Habeşistan’a hicret eden Müslümanlardan olduğu bilinmektedir. Otuz yaşlarında iken de Medine’ye hicret etmiştir. Abdullah ashâb arasında ibadete düşkünlüğü ile tanınan bir sahâbîdir. Savaş zamanlarında bile oruç tutmaya devam etmiştir. Abdullah Allah yolunda azalarından her birine darbe aldıktan sonra ölmeyi arzuluyordu. Medine’ye hicret ettikten sonra Hz. Peygamber (s.a.v.) onu Ferve b. Amr el-Bayâzî kardeş ilan etmiştir. Abdullah Hz. Peygamber (s.a.v.)’in katıldığı bütün savaşlara iştirak etmiştir. Yemame Savaşı’nda vücudunun her tarafına aldığı darbeler neticesinde savaş meydanında hayatını kaybetmiştir. Ölümü hakkında şöyle bir rivayet aktarılmıştır: Abdullah b. Ömer onu savaş meydanında son nefesini verirken bulmuş. Yanına yaklaştığında Abdullah b. Mahreme ona oruçlu olduğunu ve orucunu açmak için iftar vaktinin girip girmediğini sormuş ve kalkanın içine orucunu açmak için su koymasını istemiş. İbn Ömer ona su bulmak için yanından uzaklaşmış, suyu getirdiğinde ise onun ruhunu teslim ettiğini görmüştür.