Abdullah b. Ebû Ümeyye

ureyş’in Mahzumoğulları koluna mensuptur. İslâm’ın ilk dönemlerinde dini en azılı düşmanlarından birisidir. Abdullah Hz. Peygamber (s.a.v.)’in halası Âtike’nin oğludur. Abdullah Hz. Peygamber (s.a.v.)’e ve Müslümanlara o kadar düşmandı ki Hz. Peygamber (s.a.v.)’in amcası Ebû Talib’e giderek onu ya davetinden vazgeçirmesini ya da himaye etmeyi bırakmasını isteyenler arasında o da bulunmaktadır. Abdullah Müslümanlar aleyhinde yapılan başka toplantılarda da bulunmuştur.  Ayrıca İsra Suresi 93. ayette de belirtildiği gibi gökten bir kitap getirmedikçe Hz. Peygamber (s.a.v.)’e inanmayacaklarını söyleyen müşrik topluluğu arasında da bulunmuştur. Hz. Peygamber (s.a.v.) ölüm döşeğinde olan amcası Ebû Talib’e iman telkin ettiği sırada Ebû Talib’e bunu kabul etmemesi için baskı yapmıştır.

Abdullah İslâm düşmanlığını Mekke’ni fethine kadar aralıksız sürdürmüştür. Uhud Savaşı sırasında Medine’de bulunan Abdullah savaşla ilgili bilgileri önce Taif’e oradan da Mekke’ye ulaştırmıştır.

Abdullah, Ebû Süfyanla birlikte Medine’ye gitmek üzere yola çıkmıştı. Ancak Mekke’nin fethi için gelen Hz. Peygamber (s.a.v.) ve İslâm ordusu ile karşılaştılar. Ebû Süfyan ile birlikte Hz. Peygamber (s.a.v.)’e giderek Müslüman olmuşlardır. Onların Müslüman olmasında Ebû Süfyan’ın Hz. Abbâs’ın dostu olmasının ve Abdullah b. Ebû Ümeyye’nin Hz. Peygamber (s.a.v.)’in eşlerinden Ümmü Seleme’nin kardeşi olmasının payı büyüktür.

Abdullah Mekke’nin fethine ve Huneyn Savaşı’na katılmıştır. Bu savaşta Sakif kabilesini lideri olan Osman b. Abdullah’ı öldürmüştür. Taif kuşatmasının devam ettiği günlerde şehit olmuştur(ö. 8/629-30).