Abdullah b. Ebû Rebîa

Kureyş kabilesinin Mahzumoğulları koluna mensuptur. Künyesi Ebû Abdurrahman’dır. Asıl adı Bahir (veya Büceyr) idi. Müslüman olduktan bu ismi Hz. Peygamber (s.a.v.) tarafından Abdullah olarak değiştirilmiştir. Meşhur Arap şairi Ömer b. Ebû Rebia’nın babasıdır. Kendisi bir tüccardır ve baharat ticaretinden büyük bir servet elde etmiştir.

Abdullah Mekke fethedilene kadar İslâm’a girmemiştir. Mekke’nin fethinde Hz. Ali’nin kız kardeşi Ümmü Hânî’nin himayesine girmeyi başardığı için canını kurtarmıştır. Mekke fethedildikten sonra Müslüman olmuştur. Kureyş’in Habeşistan’a hicret eden Müslümanları geri almaları için Habeş kralına gönderdiği elçiler arasında Abdullah da bulunmaktadır. Ayrıca Bedir Savaşı’ndan sonra kabilesinden esir düşenlerin fidyelerini ödemesi için Mahzumoğulları adına Medine’ye gönderilmiştir. Uhud Savaşı’nda müşrik ordusunun okçularının kumandanı idi.

Zengin olduğu için Hz. Peygamber (s.a.v.) Huneyn Savaşı’na giderken ondan borç almıştır. Dönüşte tekrar ödemiştir. Daha sonra Hz. Peygamber (s.a.v.) onu Yemen’e vali olarak tayin etmiştir. Hz. Osman dönemine kadar orada kalmıştır. Halife Hz. Osman’a karşı gerçekleştirilen kuşatmayı kaldırmak için Yemen’den yola çıkmış ancak Medine’ye ulaşmaya muvaffak olamamıştır. Mekke’nin yakınlarında bindiği devesinden düşerek hayatını kaybetmiştir(ö. 35/656).