Abdullah b. Ebû Hadred

Hayatı hakkında kaynaklarda fazla bir bilgi bulunmamaktadır. Künyesi Ebû Muhammed’dir. Babasının gerçek adı Selâme olduğu için babasının adına nispetle Abdullah b. Selâme olarak da anılmaktadır.

Hudeybiye Anlaşması’ndan itibaren Hz. Peygamber (s.a.v.) ile birlikte savaşlara katılmıştır. Muhtelif seriyyelerde de bulunmuştur. Bunlardan en öne çıkanı Gâbe Seriyyesidir. Cüşem kabilesinden Rifâa adındaki bir kişi Müslümanlarla Kaysoğullarının arasını bozmaya çalışıyordu. Bunu haber alan Hz. Peygamber (s.a.v.) Abdullah ile birlikte bir iki kişi daha vererek Rifâa’ya gönderdi. Abdullah ve yanındakiler onu Gâbe denen mevkide pusuya düşürdü ve öldürdüler. Bu seriyyeden ganimet elde etmiş olarak döndüler. Hz. Peygamber (s.a.v.) onu Huneyn Savaşı’ndan önce bilgi toplamak için düşmanın arasına göndermiştir.

Abdullah seksen yaşlarında iken vefat etmiştir(ö. 71/690-91).

Abdullah Hz. Ebû Bekir ve Hz. Ömer’den hadis rivayet etmiştir. Bu hadislerden iki tanesi Ahmed b. Hanbel’in Müsned’inde bulunmaktadır.