Abdullah b. Büdeyl

Kaynaklarda hakkında pek bilgi bulunmamaktadır. Ancak Huzâ kabilesinin bilinen son reisi olduğu aktarılmaktadır. Mekke’nin fethi sırasında veya fetihten önce Müslüman olduğuna dair rivayetler vardır.

Hz. Peygamber (s.a.v.) döneminde Huneyn, Taif ve Tebük seferlerine katılmıştır. Hz. Osman ve Hz. Ali döneminde siyasi olaylara karışmıştır. Sıffîn savaşında Hz. Ali’nin ordusunun sağ kanadındaki piyadelerin komutanlığını yapmış ve bu savaşta şehit düşmüştür (H. 37/58). Bedeni bizzat Muaviye tarafından teşhis edilmiştir. Kahramanlıkları ve cesareti ile tanınan bir sahâbî olmuştur.