Salât u Selamlar

اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّط يَا اَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْليمًا

"Şüphesiz Allah ve melekleri Peygamberi överler. Ey inananlar! Siz de onu övün, ona salat ve selam getirin."

Ahzâb Suresi 56. Ayet

diğerleri

 

Bunları Biliyor muydunuz?

İnsanlar cahiliye devrinde Şevvâl ayında evlenmezlerdi. Peygamber Efendimiz  günümüzde de yaygın olan iki bayram arası düğün olmaz anlayışını yıkmış Hz. Aişe validemizle bu ayda nikahlanıp evlenmiştir. 

tümü

Abdullah b. Ayyâş

Künyesi Ebû’l-Hâris’tir. Kureyş’in Mahzumoğulları koluna mensuptur. Abdullah’ın babası ilk Müslümanlardandı. Müslüman olduktan sonra Habeşistan’a hicret etmiş ve Abdullah burada dünyaya gelmiştir. Sahabe olup olmadığı konusunda farklı rivayetler olmakla birlikte İbn Hacer ve İbn Abdülber Abdullah’ın sahabeden olduğunu belirtmişlerdir.

Kıraat bilgisi ile meşhur olmuş bir sahabedir. Kıraati arz yolu ile Übey b. Ka’b’dan öğrenmiştir. Devrinde Medine’nin kıraat sahasında en önde gelen şahsiyetlerinden biri idi. Medine’de vefat etmiştir. İbn Hibbân h.64 yılında vefat ettiğini belirtirken, Zehebî h.70’den sonra vefat ettiğine dair bir rivayet zikreder.